URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

MINISTRUL EDUCAȚIEI A PUBLICAT UN ORDIN IMPORTANT PRIN CARE ANUNȚĂ SCHIMBĂRI MAJORE PENTRU ELEVI

Ministrul Educației publică un ordin foarte important prin care anunță o serie de schimbări majore pentru elevii din școlile Romaniei, iar asta pentru ca mai jos puteti vedea ceea ce a fost hotarat cu privire la metodologia pentru formarea consortiilor scolare pentru invatamantul dual, o premiera pentru Romania.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum anume urmeaza sa se formeze aceste consortii pentru invatamant dual in baza datelor prevederilor legale care sunt acum gandite de catre autoritatile din Romania, iar masurile sunt unele dintre cele mai importante care au fost luate in ultimii ani pentru invatamantul din Romania.

„Consorțiul pentru învățământ dual, denumit în continuare „Consorțiu”, este o structură partenerială fără personalitate juridică, cu denumire proprie, constituită în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii și are denumire proprie stabilită, de părți, prin Contractul de parteneriat.

Consorțiul reprezintă un centru de expertiză pentru implementarea reformelor naționale din domeniul educației și formării profesionale prin învățământul dual.

Specificul regional al Consorțiului este asigurat prin respectarea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare stabilite în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.

În situații bine justificate, în cazul activităților profesionale de interes național pentru care nu există suficiente resurse educaționale și operatori economici în domeniul respectiv, la nivel regional sau o concentrare mare de instituții de învățământ superior (regiunea București-Ilfov). Consorțiile pot avea caracter multi-regional, în vederea atingerii scopului pentru care acestea pot fi constituite, în conformitate cu alin. (1) al art. 2 din prezenta metodologie.

Prin Consorții se pot dezvolta campusuri profesionale integrate, în care se desfășoară învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ.

Campusul profesional integrat trebuie să fie construit și organizat ca fiind un complex educațional, cuprinzând construcții și dotări pentru desfășurarea de activități precum învățământ, cercetare, cazare.

Spații de recreere și lectură, astfel încât să fie asigurate toate facilitățile necesare cu privire la acces, participare, funcționalitate, siguranță a elevilor și studenților.

Pentru campusul care este constituit din mai multe corpuri de clădiri, acestea trebuie să fie dispuse în aceeași zonă sau în apropiere una de alta, cu asigurarea parcurgerii în siguranță a distanțelor dintre clădiri.”

Continue Reading
La Top