URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR, ÎN CONSULTARE PUBLICĂ. CE PREVEDE ACEASTA

Directoarea Facultății de Management și Dezvoltare Rurală-Filiala Călărași, din cadrul USAMV București, prof. univ. dr. Daniela Crețu, a prezentat, săptămâna trecută, în cadrul conferinței PNL, proiectul  de lege a educației privind învățământul superior, care se află în consultare publică, pe site-ul Ministerului Educației, până pe 24 august 2022.

”În contextul în care se pune accent pe dezideratul unei guvernări eficiente în mediul universitar, în contextul internaționalizării și globalizării educației prin care se urmărește o nouă abordare a procesului educațional universitar, pe de o parte, și în ansamblul său creșterea calității mediului universitar, vă prezint pilonii reformei structurale a mediului universitar:

  • Consolidarea conectării universităților la mediul socio-economic- astfel, pentru prima dată în învățământul superior se introduce noțiunea de învățământ dual care se va desfășura, în egală măsură, atât în cadrul universităților pentru obținerea de noțiuni teoretice, cât și în cadrul agenților economici. Practic, agenții economici sunt cei care, într-un parteneriat cu universitatea, vor contribui la evaluarea studentului pentru a micșora decalajul care există în formarea studenților și cerințelor angajatorilor. Tot la acest capitol, pentru prima dată pot să vă spun că se va introduce în mediul universitar ciclul de studii de scurtă durată (2 ani), ca formă distinctă de organizare a mediului superior;
  • Susținerea conectării universităților românești la mediul internațional prin înființarea și finanțarea Programului Național pentru Internaționalizare Universitară ”Study in România” (PNIU) cu o finanțare anuală de 100 milioane lei/an. Este o notate pentru învățământul românesc care va cuprinde un sistem integrat prin parteneriate cu consorții, cu universități din alte state, în special din Europa ceea ce înseamnă că studentul poate parcurge anul I în România, anul II în Franța și așa mai departe, după care se întoarce și susține licența în România;
  • Susținerea eticii și deontologiei universitare prin obligativitatea introducerii cursurilor de integritate și etică academică la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență și fac precizarea că există astfel de programe de studii, dar doar la masterat și doctorat. Aici, punctez faptul că se va înființa Registrul Unic Național Intergrat al diplomelor și actelor de studii unde acum există Registrul Matricol Unic ce va fi înlocuit de noul program, aici vor fi stocate toate actele de studii obținute de un elev de la momentul când termină liceul până la terminarea unei facultăți;
  • Susținerea excelenței și performanței universităților românești prin înființarea unei Comisii Naționale de etică a titlurilor universitare, iar pe lângă aceasta va apărea și o Comisie Națională de etică a managementului universitar. Prima comisie va fi constituită ca și instanță supremă academică de apel pentru orice abateri de la etica universitară;
  • Consolidarea autonomiei universitare și eliminarea birocrației, în paralel cu creșterea responsabilității universităților prin reglementarea modalității de acordarea a titlului de doctor de către universități și a modalităților de obținere a atestatului de abilitare pentru conducătorii de doctorat. De asemenea, reglementarea duratei mandatului de rector la 5 ani, coroborată cu interdicția de a ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru un număr nelimitat de mandate. Limita cu privire la numărul de mandate se va stabili de fiecare instituție de învățământ superior;
  • Susținerea programului de digitalizare a universităților românești prin finanțarea cu 1 miliard de lei a digitalizării proceselor de învățământ superior din universitățile românești acreditate de stat și particulare;
  • Reglementarea menținerii în activitate a personalului didactic și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, până la vârsta de 70 de ani, la solicitarea angajaților.
  • Susținerea învățământului superior medical prin dobândirea dreptului de liberă practică de către absolvenții învățământului superior medical care au promovat examenul de finalizare a studiilor, în acest sens fiind specificate o serie de atribuții ale Ministerului Educației cu privire la organizarea concursului de rezidențiat;
  • Reglementarea la nivel de lege a valorilor învățământului universitar, valori pe care cu toții le cunoașteți, aceleași ca și în învățământul preuniversitar și anume echitate, excelență, integritate, profesionalism, respect, încredere și, nu în ultimul rând, un concept relativ nou, întâlnit doar în învățământul preuniversitar, starea de bine care se referă la susținerea tinerilor prin măsuri adecvate de consiliere și orientare profesională, precum și asigurarea consițiilor de dezvoltare personală, prin măsuri de sprijin adecvate pentru a-și putea dezvolta o carieră atât în învățământul universitar, cât și consilierea lor pentru ocuparea unui loc de muncă pe măsura posibilității și pregătirii care o au în cadrul facultății.

La nivelul USAMV Filiala Călărași, fiecare dintre acești piloni, într-un fel sau altul, este implementat. Practic este vorba doar de o reîntregire. Pot să spun că nu există foarte mari diferențe între ceea ce există la momentul acesta și ceea ce va fi din 2027, anul de finalizare  a implementării acestor piloni. Ca și exemplu, pentru studenți, în lege se prevede că se vor asigura maxim 10 locuri, la nivel de universitate, nu de filială, pentru persoanele cu dizabilități, ceea ce până acum nu exista în legea actuală și încă 10 locuri pentru elevii care sunt în sistemul social de protecție. Noi asiguram aceste locuri, dar erau finanțate din veniturile proprii ale universității, iar acum vor fi finanțate din bugetul de stat. Va exista noțiunea de buget rural. De exemplu, elevii care vor absolvi un liceu din mediul rural, cum este Borcea sau Dragalina, se pot înscrie la facultate fără a fi nevoie să concureze în fiecare an pentru locurile de la buget. A intrat la buget, rămâne la buget până la finalul celor 4 ani de studii”, a declarat prof. univ. dr. Daniela Crețu, în cadrul conferinței de presă din data de 29 iulie 2022, derulată la sediul PNL Călărași.

Proiectul de lege poate fi consultat aici: https://www.edu.ro/proiecte_legi_educatie_2022_consultare_publica.

 

 

 

 

Continue Reading
La Top