URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

LABORATOARE INTELIGENTE PENTRU CINCI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Evaluarea calitativă a proiectelor Smart Lab pentru care au aplicat liceele din țară cu finanțare prin PNRR s-a definitivat.

Printre cele 1126 de unități de învățământ validate în cadrul apelului “Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, ca urmare a încheierii etapei de evaluare a eligibilității solicitanților, se enumeră patru unități de învățământ din Municipiul Călărași: Palatul Copiilor nr. 1, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Liceul Danubius și Liceul Dan Mateescu Călărași și o unitate de învățământ din Oltenița: Liceul Neagoe Basarab.

În cadrul apelului vor fi finanțate următoarele tipuri de activități:

  1. Achiziționarea de echipamente tehnologice, inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific, pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform O.M.E., nr. 3497/2022, pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare;
  2. Achiziționarea de conținut educațional, care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;
  3. Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
  4. Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

“Drumul de la o idee, la un proiect, apoi un premiu internațional, urmat de alte patru premii naționale și, în final, visul cel mare: scalarea la nivel național”- Andreea Paul- fondatoarea INACO

Pentru a face față schimbărilor de pe piața muncii, școala ar trebui le ofere copiilor pregătirea necesară în aceste domenii. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în toate școlile din România.

Andreea Paul este unul dintre puținii oameni care de aproape un deceniu încearcă să acopere acest gol în educația elevilor, din dorința de a crește nivelul de adaptabilitate al viitoarelor generații la noile cerințe ale angajatorilor.

“Meseriile viitorului vor fi în strânsă legatură cu robotica și inteligența artificială”- Andreea Paul- fondator INACO.

Lista beneficiarilor aici: https://edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2022/PNRR/Smartlabs/liste_beneficiari/Lista_initiala_punctaje_evaluare_calitativa_Smartlabs_ME_16_05_2023.pdf

Județul Călărași beneficiază de singurul laborator digital inteligent care este amplasat ȋn sediul Bibliotecii Județene Călărași, iar de facilitățile sale beneficiază ȋn mod gratuit, toți elevii din clasele I-XII, din școlile și liceele din județ. Consiliul Județean ȋmpreună cu partenerul INACO și-au propus stimularea creativității copiilor și adolescenților și familiarizarea acestora cu tehnologia de ultimă generație.

Echipamentele din SmartLab ȋi ajută pe cei mici să ȋnțeleagă mai bine noțiunile ȋnvățate la școală, le stimulează creativitatea și le dezvoltă competențele digitale.

Continue Reading
La Top