URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ITM CĂLĂRAȘI VA DESFĂȘURA O CAMPANIE DE VERIFICARE A RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Pe parcursul anului 2023, ITM Călărași va desfăşura ”Campania naţională de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere”, în cadrul căreia se va urmări în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările efectuate în acest domeniu, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în parchetele forestiere.

Acțiunea se va desfășura pe parcursul trim. I și IV, cu precădere în perioada în care activitatea de exploatare se desfășoară la cote maxime, când activitatea de exploatare se desfășoară în condiții speciale (tăieri de rărituri, tăieri de igienă, tăieri cu restricții pentru protejarea semințișului, exploatarea doborâturilor de vânt, etc.) .

Campania are scopul de a responsabiliza lucrătorii implicați în activitățile din parchetele forestiere care, prin activitatea lor, sunt expuși continuu la o multitudine de riscuri profesionale, suferind în urma accidentelor, de cele mai multe ori cu implicații deosebit de grave. Suferința pricinuită în urma evenimentelor, fie cu incapacitate de muncă, fie mortale, se extinde în mare măsură și la nivelul familiilor acestora.

Controalele anterioare efectuate în aceste domenii de activitate au evidențiat următoarele situații:

-înțelegerea tacită între angajatori și lucrători, în urma căreia angajații prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, profitând de avantajul că activitatea se desfășoară departe de așezămintele umane, în condiții de izolare socială, fiind mai greu de identificat și de controlat;

-agenții economici care au licitat masa lemnoasă, de cele mai multe ori nu o și exploatează, subcontractând parchetele forestiere altor firme neatestate, neabilitate și fără dotări tehnologice corespunzătoare pentru această activitate;

-datorită desfășurării activității în condiții de izolare, identificarea și controlul angajaților se face de cele mai multe ori cu ocazia producerii și cercetării accidentelor grave, activitatea de prevenire fiind redusă și foarte greu de realizat;

-folosirea unor echipamente de muncă necorespunzătoare, precum și aplicarea unor tehnologii de exploatare care nu respectă normele de securitate a muncii;

-nepurtarea, neacordarea și lipsa echipamentului individual de protecție;

-consumul de alcool la locurile de muncă sau prezența lucrătorilor în condiții psiho­ sociale necorespunzatoare;

Prin această campanie, ITM Călărași urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră, în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, precum și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă.

Aceste acțiuni se vor desfășura la nivel național, făcând parte din Planul Cadru de Acțiuni, anual, la nivelul Inspecției Muncii.

Continue Reading
La Top