URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ITM CĂLĂRAȘI: ACȚIUNE DE VERIFICARE ȘI CONTROL A RESPECTĂRII PREVEDERILOR SSM

În perioada ianuarie – septembrie  2023, la nivelul ITM Călăraşi se va desfăşura Acţiunea de verificare şi control a respectării prevederilor SSM în domeniile hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56), având ca obiectiv creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Activitatea agenţilor economici în domeniul turismului şi al serviciilor de alimentaţie
publică acoperă la nivel naţional o gamă largă de activităţi diferite incluzând hotelurile,
restaurantele, serviciile fast – food, cantinele, cafenelele, cofetăriile, etc. Un număr
important de angajaţi din ţara noastră îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

Securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor care desfăşoară activităţi în domeniul
hotelier şi al serviciilor de alimentaţie publică trebuie să fie permanent în atenţia
angajatorilor, deoarece aceşti lucrători sunt expuşi la o serie întreagă de riscuri de
accidentare la locul de muncă, după cum urmează:

– arsuri termice, tăieturi, înţepături;

– riscuri electrice;

– căderi la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare;

– programe de lucru prelungite, neregulate şi atipice;

– muncă fizică dificilă, caracterizată prin poziţii statice şi în picioare prelungite

– volumul de muncă ridicat şi muncă sub presiune;

– activităţi repetitive;

– echipamente de munca incorect utilizate, etc.

Prezenata campanie îşi propune să elimine sau să diminueze riscurile şi să accentueze pe
cât posibil modul în care riscurile specifice sunt combătute la sursă prin creşterea gradului de conştientizare, atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă .

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia
controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Continue Reading
La Top