URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ISU CĂLĂRAȘI, CAMPANIE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Barbu Știrbei al județului Călărași desfășoară activități de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cu reprezentanții autorităților publice locale (primari, viceprimari, salariați ), dar și activități de îndrumare a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență constituite la nivelul tuturor localităților din județ.

În această săptămână, pompierii au efectuat activități de informări preventive în localităţile Radovanu și Crivăț.

Pompierii militari călărăşeni desfăşoară în această perioadă mai multe acțiuni de informare preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă în toate unitățile administrativ teritoriale ale județului, fiind pus un accent deosebit pe folosirea corespunzătoare a mijloacelor de încălzire, acţiunile noastre având drept scop pregătirea populației pentru sezonul rece.

Cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi se deplasează în localități ale județului și împreună cu reprezentanții Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă distribuie cu această ocazie flyere şi pliante care conţin măsuri şi reguli de prevenire a incendiilor, cât şi diverse alte informații legate de adoptarea unui comportament corespunzător în cazul producerii unor situații de urgență.

Cu prilejul acestor deplasări ale pompierilor militari în teren au loc, desigur, şi discuţii directe cu cetăţenii, cât şi desigur cu factorii decizionali de la nivelul comunităţilor locale, urmărindu-se popularizarea măsurilor preventive, cu precădere, în rândul cetăţenilor aflaţi în medii sociale defavorizate şi cu acces scăzut la mijloacele de informare.

Componenta preventivă a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă verifică respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti, în scopul depistării eventualelor deficienţe, precum şi pentru conştietizarea populaţiei cu privire la risdcurile identificate şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, a bunurilor şi a mediului
De asemenea, vor fi transmise mesajele noastre către cetăţeni şi prin mijloacele pe care le avem la dispoziţie în mediul virtual, cu ajutorul paginii web a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi www.isucalarasi.ro, cât și prin reţelele de socializare.

Anual, în România sunt înregistrate peste 5.500 incendii la locuinţe, iar principalele cauze care duc la apariția incendiilor sunt: coşul de fum defect sau necurăţat – 34%, instalaţii electrice defecte sau improvizate – 22%, mijloacele de încălzire – 17% şi fumatul şi focul deschis -13% .
IGSU a încheiat, în anul 2012, un parteneriat de colaborare cu E.ON România, intitulat „Împreună pentru siguranţă”, ale cărui principale obiective constau în derularea unor campanii de informare ce au ca scop aducerea la cunoștință cetățenilor asupra pericolelor la care se expun în cazul nerespectării măsurilor şi regulilor de comportare specifice situaţiilor de urgenţă, crearea comportamentului preventiv şi atitudinii pro-active în rândul comunităţii în vederea reducerii semnificative a numărului de victime. În baza acestei colaborări, cei doi parteneri au implementat deja la nivel naţional campaniile, „R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile sunt Catastrofale” şi „R.I.S.C. – Siguranţa nu este un joc de noroc!”.
Atunci când vine vorba despre prevenirea situațiilor de urgență, rolul populației este unul major prin însuşirea şi aplicarea informaţiilor care vin din partea instituţiilor abilitate, manifestând responsabilitate în relaţiile cu familia, comunitatea şi mediul înconjurător.

Recomandări ale ISU Barbu Ştirbei al judeţului Călăraşi pentru sezonul rece

Pentru preîntâmpinarea producerii unor incendii generate de exploatarea sistemelor de încălzire a locuinţelor şi gospodăriilor cetăţeneşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi recomandă cetăţenilor ca la folosirea acestora să se respecte următoarele măsuri de prevenire:

 • nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrici (radiatoare, plite, boilere, etc.) de la aceeaşi sursă (prelungitor, priză) în acelaşi timp, deoarece conductorii se încălzesc şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul electric;
 • nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi, deoarece pot constitui în orice moment surse generatoare de incendiu; nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri, deoarece un scurtcircuit poate provoca aprinderea acestora;
 • nu utilizaţi aparate electrice improvizate sau conductori electrici deterioraţi sau neizolaţi corespunzător;
 • pentru remedierea defecţiunilor constatate la aparatele şi instalaţiile electrice defecte apelaţi la specialişti sau la persoane autorizate;
 • nu amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în apropierea surselor de căldură, deoarece acestea pot lua foc foarte uşor;
 • nu suprasolicitaţi sobele cu acumulare de căldură şi nu lăsaţi mijloace de încălzire nesupravegheate sau în grija copiilor;
 • nu amplasaţi materiale combustibile la mai puţin de un metru faţă de mijloacele de încălzire (sobe, radiatoare, plite etc.);
 • nu depozitaţi materiale combustibile (lemne, carburanţi, hârtie) în podurile locuinţelor;
 • nu utilizaţi coşuri de evacuare a fumului deteriorate sau neprotejate termic faţă de materialele combustibile din construcţia locuinţelor;
 • înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor defecţiuni (fisuri, crăpături, depuneri de funingine, înfundări, etc.);
 • pe timpul funcţionării menţineţi uşiţa focarului închisă, iar în faţa sobelor amplasaţi o cutie metalică de protecţie în cazul căderii accidentale a jarului sau lemnelor aprinse;
 • depozitaţi cenuşa şi jăraticul în gropi speciale, iar în condiţii de vânt stingeţi-le cu apă;
 • nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor sau altor elemente de construcţie care pot lua foc;
 • atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coşurile de fum neîntreţinute corespunzător;
 • monoxidul de carbon este un gaz inodor (fără miros) şi de aceea nu poate fi sesizat, iar inhalarea lui poate să ucidă.

Numărul mare de incendii produse în județul nostru pe fondul utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire pune în pericol vieți omenești și multe bunuri materiale însemnate.

Recomandări utile

Pentru a trece cu bine peste sezonul rece și pentru a preîntâmpina izbucnirea incendiilor vă recomandăm să respectați cu strictețe următoarele măsuri care vă vor ține în siguranță pe dumneavoastră și pe cei dragi:

 • Dacă ai șemineu sau sobă, verifică instalația și curăță coșul. În mod obișnuit ar trebui să faci acest lucru în fiecare an înainte de venirea frigului.
 • În fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi protejată cu o tablă metalică, astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse.
 • Supravegheați focul din sobă și nu-l lăsați să ardă când sunteți plecat sau când dormiți.
 • Nu lăsați copii nesupravegheați.
  Verificați instalația electrică și renunțați la aparatele defecte și la improvizații.
 • Solicitați sprijinul unui specialist pentru a verifica instalația de alimentare cu gaze.
 • Nu uitați, este mai bine și mai ușor să previi un incendiu, decât să-l stingi!

Țineți cont de aceste sfaturi, vă pot proteja familia și bunurile dumneavoastră!

Continue Reading
La Top