URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

INVESTIȚII IMPORTANTE PENTRU CĂLĂRAȘI – ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, care va avea loc vineri, 8 septembrie 2023, începând cu ora 10.00. Această şedinţă se va desfăşura prin mijloace electronice, folosind aplicaţia WhatsApp/SMS. Ordinea de zi a şedinţei include următoarele puncte:

  1. Se va discuta un proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Integrated actions for biodiversity support and greener cross-border area – B-Green,” alături de indicatorii tehnico-economici faza DALI.
  2. Un alt punct important este proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Nature meets Urban – Green solution for a better life in Călărași and Knezha – U-Green – Hard,” împreună cu indicatorii tehnico-economici faza DALI.
  3. Se va discuta și despre un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/04.05.2022, care privește aprobarea cofinanțării investițiilor din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020,” în ceea ce privește Municipiul Călărași.
  4. De asemenea, se va lua în discuție un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/19.04.2022, care se referă la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020,” și la indicatorii tehnico-economici ai proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Călărași.
  5. În final, pe ordinea de zi se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către Municipiul Călărași și a primirii de către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile finanțate din bugetul local Călăraşi, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare nr. 2476/29.10.2007, pentru obiectivul „Rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni, municipiul Călărași.”

Aceste puncte vor fi discutate în detaliu în cadrul şedinţei extraordinare, având un impact semnificativ asupra dezvoltării municipiului Călăraşi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top