URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII ESTE ÎNCURAJATĂ PRIN MĂSURI CONCRETE ȘI O LEGISLAȚIE OPTIMIZATĂ


Conform Ministerului Educației, tipurile de învățare în funcție de context (formal, nonformal și informal) au fost definite cu respectarea standardelor europene.
Va exista un cadru mai flexibil de recunoaștere a rezultatelor anterioare ale învățării și competențelor dobândite în contexte nonformale și informale.
Rolul și atribuțiile Autorității Naționale pentru Calificări au fost mai bine definite.

Continue Reading
La Top