URMĂREȘTE-NE

BREAKING NEWS

GREVĂ DE AVERTISMENT! PROFESORII ÎȘI CER DREPTURILE

Sindicaliștii din învățământ pregătesc în câteva zile o grevă de avertisment.
Acțiunea este programată a se desfășura miercuri, 19 ianuarie, în întreaga țară în unitățile de învățământ.

La Călărași, șeful Sindicatului Liber din Învățământ, prof. Aurel Bogatu. declară că
“nu se respectă prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar
Guvernul României continuă să subfinanțeze sistemul de învățământ, în contradicție totală cu politica Uniunii Europene de a se investi masiv în educație”
.

Cadrele didactice sunt nemulțumite și de faptul că Guvernul României nu adoptă măsuri de îmbunătățire a condițiilor de salarizare ale personalului din sistemul educațional (cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic), în condițiile în care, spun aceștia:

 • învățământul se regăsește în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017;
 • salariul mediu în învățământ este cu 30% mai mic decât cel din administrația publică;
 • cuantumul sporurilor, indemnizațiilor etc., este limitat, fiind raportat la un alt salariu de bază decât cel efectiv în plată;
 • există o diferențiere discriminatorie între personalul didactic ce beneficiază de calculul corect al drepturilor salariale suplimentare prevăzute de Legea nr. 153/2017 în baza hotărârilor judecătorești definitive, începând cu 01.09.2017 (în cazul tranșelor de vechime în învățământ), respectiv, începând cu 01.01.2019/data stabilită prin hotărâre (în cazul majorărilor/creșterilor salariale prevăzute art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017, la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ” la aceasta) și restul personalului didactic;
 • nu se acordă sporurile pentru condiții de muncă, prevăzute de Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;
  • Guvernul României a prorogat, în ultimii doi ani, acordarea tranșelor de majorare a salariilor de bază, pentru personalul din sistemul educațional, în vederea atingerii salariilor prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022;
  • Guvernul României nu a aplicat Legea nr. 109/2020 și nu a asigurat dispozitive pentru ca procesul instructiv-educativ să poată continua și în mediul on-line;
  • NU au fost plătite orele suplimentare pentru munca prestată de personalul didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă (în condițiile în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător este imposibilă);
  • Este complet insuficient numărul de posturi didactice auxiliare și nedidactice necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea în condiții cât mai bune, mai ales în contextul epidemiologic actual.

Continue Reading
La Top