URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

GAZE ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ. CONSILIUL LOCAL A ADOPTAT PROIECTUL

Consiliul Local al comunei Ștefan Vodă a adoptat în ședința din data de 9 octombrie 2023, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea înființării sistemului de distribuție a gazelor naturale și a inițierii procedurii de concesionare a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în cadrul obiectivului de investiții “Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”.

Proiectul aprobat presupune înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași.

Se aprobă studiul de fundamentare a deciziei de concesionare pentru obiectivul de investiții „Înființarea rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Se aprobă inițierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru Unitatea administrativ-teritorială Comuna Ștefan Vodă, județul Călărași.

Se aprobă caietul de sarcini și documentația-cadru de atribuire prin licitație publică deschisă, a Contractului de concesiune privind serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în Comuna Ștefan Vodă, județul Călărași, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Se împuternicește primarul Comunei Ștefan Vodă pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentai hotărâri, a depune toate diligențele și a semna toate documentele pentru derularea procedurilor de licitație și atribuirea contractului de concesiune.

Continue Reading
La Top