URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

EDUCAȚIA PRINDE CONTUR

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii educaționale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşă săptămânală”, este finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Contractul de finanţare s-a semnat în data de 28 decembrie 2020. Valoarea totală a proiectului: 5.022.672,42 lei. 

 Valoarea eligibilă a proiectului: 4.669.514,90 lei, din care:

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.969.087,67 lei;

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 607.036,94 lei;

– Valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului: 93.390,29 lei

Proiectul propune:

Demolarea Punctului Termic nr. 3 şi construirea unui corp nou de creşă, cu un regim de înăţime Parter + 1 etaj. Dimensiunile generale în plan ale construcţiei sunt: 32,95 m x 22,10 m.

Amenajarea curţii interioare cu spaţii verzi, jardiniere, alei pietonale, zona pubele gunoi.

A fost încheiat Contractul pentru  elaborarea documentaţiei tehnico-economice la stadiul DTAD, DTAC+PT, asistenţă tehnică proiectant şi execuţia de lucrări în data de 23.02.2022, în valoare de 3.862.442,64 lei (fără TVA), cu o durata de 23 luni din care execuţia lucrărilor, 18 luni. Data finalizării proiectului: 28.12.2023

Stadiul implementării proiectului:

Durata proiectării a fost prelungită de la 3 luni la 5 luni din cauza modificării legislaţiei referitoare la construirea creşelor (NP022-2021 aprobat prin Ordinul MLPDA nr.749/2021), a scris primarul Marius Dulce într-o postare pe pagina sa de socializare.

Continue Reading
La Top