URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

DOI ALEȘI LOCALI AI UNEI COMUNE CĂLĂRĂȘENE, ÎN CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 26 de aleși locali. Printre aceștia se află și un fost viceprimar al comunei Cuza Vodă, Viorel Buzoianu, și un fost consilier local al comunei Cuza Vodă, depistați de ANI în conflict de interese administrativ.

În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 de viceprimar, Viorel Buzoianu a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotărâri ale Consiliului Local prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale pentru anii 2019, 2020, respectiv 2021 pentru comuna Cuza Vodă, având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, întrucât deține împreună cu soția sa o suprafață totală de 29,2797 de hectare de teren extravilan pe raza comunei Cuza Vodă.

De asemenea, în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), Vasile Vlăsceanu a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotărâri ale Consiliului Local prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale pentru anii 2019, 2020, respectiv 2021, pentru comuna Cuza Vodă, având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, întrucât deține împreună cu soția o suprafață totală de 48,4529 de hectare de teren extravilan pe raza comunei Cuza Vodă.

Persoanele evaluate au încălcat astfel prevederile articolului 228 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, coroborat cu prevederile articolului 70, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”, articolului 71, potrivit căruia „principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public” și articolului 76, alineatul 1, din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „ (1) primarii şi viceprimarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top