URMĂREȘTE-NE

EXCLUSIV

DĂRUIREA ȘI CREDINȚA S-AU UNIT ÎNTR-O ASOCIAȚIE, LA CĂLĂRAȘI

Vedem zilnic cazuri sociale șocante, oameni fără adăpost, copii înzestrați cu o minte de aur, dar fără posibilități, bătrâni singuri, uitați de toți, oameni ce își duc zilele în sărăcie și copii care nu au trăit niciodată bucuria copilăriei. Pentru toți cei ce nu se pot face auziți, dorim să ne unim și să le strigăm și noi suferința, în speranța că toți cei ce vor să ajute, ni se vor alătura!

ASOCIAȚIA DĂRUIRE ȘI CREDINȚĂ CĂLĂRAȘI vine în sprijinul celor ce au nevoie de ajutor!

Scopurile asociației sunt de a îmbunătăți calitatea vieții pentru copii, tineri, persoane nevoiașe, vârstnici, persoane cu dizabilități și persoane cu handicap, de a face posibilă integrarea în societate a persoanelor/tinerilor cu nivel de trai precar, de a se implica în sprijinirea tinerilor în activităţi socio-culturale, dar și în îmbunătățirea condițiilor educaționale ale tinerilor. Totodată doresc să acorde sprijin prin donaţii în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, pentru copii, tineri, persoane nevoiase, vârstnici, persoane cu dizabilități și persoane cu handicap.

În vederea realizării scopurilor propuse asociaţia va urmări: – facilitarea accesului la educație, prevenirea abandonului familial şi şcolar prin programe educaţionale, activităţi de informare, acţiuni şi măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială pentru şi în sprijinul comunităţii;

– promovarea proiectelor educaţionale pentru dezvoltarea valorilor social-culturale;

– acordarea de burse şi sponsorizări elevilor şi studenţilor care se remarcă prin activităţi susţinute şi inovatoare în domeniul social-cultural;

– colaborarea cu organisme publice şi guvernamentale, instituţii publice de învăţământ, cu organisme publice din ţară sau străinătate, precum şi cu alte organizaţii cu sau fără personalitate juridică;

– desfăşurarea unor activităţi de întrajutorare economică, asistenţă şi consultanţă în domeniu pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei;

– atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse sub formă de subvenții, contribuții, cotizații, sponsorizări, finanțări pe bază de proiecte cu surse de finanțare internă și/sau externă;

– realizarea de campanii pentru atragerea voluntarilor şi implicarea acestora în activităţile socio-umanitare ale asociației;

– acordarea de sprijin financiar, material și emoțional pentru copii, pentru tinerii proveniți din familii defavorizate sau dezorganizate/ abandonați/ orfani, persoanelor nevoiașe, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități.

Asociația urmărește să atragă fonduri din partea altor organizaţii şi fundaţii sau orice persoană juridică sau fizică din ţară sau străinătate, fonduri menite să sprijine funcţionarea şi îndeplinirea scopurilor asociaţiei.

Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 9/AS/2021

Cont – RO53 RNCB 0098 1707 9987 0001, deschis la Banca Comercială Română (BCR), Sucursala Călărași.

Cei care vor să se transforme în donatori de speranță pot contacta e-mailul asociatiadaruiresicredinta@gmail.com

Continue Reading
La Top