URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CUM SE CALCULEAZĂ IMPOZITUL ȘI CONTRIBUȚIILE LA SĂNĂTATE PE VENITUL DIN PENSII

Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 130/2021 au adus, printre altele, modificări și completări asupra Codului fiscal, cu implicații asupra veniturilor din pensii și a contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii.

Astfel, la articolul 24, punctul 2 din OUG nr. 130/2021, care a modificat articolul 100, alineatul (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stipulează: „Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii”.

Prevederile din Codul fiscal referitoare la cota de impozit utilizată, la obligaţia de calcul lunar a impozitului aferent veniturilor din pensii, la reţinerea şi la plata către bugetul de stat au rămas nemodificate.

Potrivit articolului 24, punctul 7, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, care a modificat articolul 132, alineatul (2) din Codul fiscal, plătitorii de venituri din pensii au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (declaraţia 112).

Conform articolului 25, alineatul (1), litera c) din OUG nr. 130/2021, stabilirea venitului impozabil lunar din pensii după noua formulă de calcul, precum şi declararea lunară a impozitului pe venitul din pensii, prin intermediul declaraţiei 112, se vor face cu veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Potrivit prevederilor articolului 153, alineatul (1) litera f2), și articolului 155, alineatul (1), litera a1), din Codul fiscal, așa cum au fost introduse de punctele 11 şi 13 ale articolului 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), prin casele teritoriale de pensii, are calitatea de contribuabil/plătitor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei.

În aceste condiţii, conform articolului 24, punctul 18, din OUG nr. 130/2021, care a modificat articolul 168, alineatele (1) şi (5), din Codul fiscal, coroborat cu articolul 24, punctul 16, din acelaşi act normativ, care a introdus articolul 1573 în Codul fiscal, CNPP, prin casele teritoriale de pensii, are obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei.

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Potrivit articolului 24, punctul 19, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, care a modificat articolul 169, alineatul (1), litera a), din Codul fiscal, declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii se va face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri, prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (declaraţia 112).

Conform articolului 25, alineatul (1), litera c), din OUG nr. 130/2021, calculul şi reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă venitului din pensii, precum şi declararea lunară a acestei contribuţii, prin intermediul declaraţiei 112, se vor face cu veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Exemplu de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, impozitului și venitului net din pensii:

Venitul brut din pensii aflat în plată în luna ianuarie 2022: 8.000 lei

Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate: (8.000 lei – 4.000 lei) x 10% (cota CASS) = 400 lei

Calcul impozit: venitul impozabil lunar din pensii (8.000 lei – 2.000 lei – 400 lei) = 5.600 lei; 5.600 lei x 10% (cota de impozit) = 560 lei

Venitul net din pensii = 8.000 lei – 560 lei (impozit) – 400 lei (CASS) = 7.040 lei

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top