URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CRITERIILE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU A BENEFICIA DE PENSIA DE URMAȘ

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensia de urmaș revine copiilor și soțului supraviețuitor în cazul în care persoana decedată îndeplinea criteriile pentru obținerea unei pensii.

Potrivit legii pensiilor, la decesul unuia dintre soți, soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

,,Actele necesare pentru pensia de urmaș sunt următoarele: cererea pentru înscrierea la pensie, actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentanților legali, decizia medicală asupra capacității de muncă, decizia de pensie sau talon de plată a pensiilor pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar, adeverința de studii în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani, actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar, copie FIAM pentru decesul cauzat de accident de muncă, copie BP2 și copie certificat medical constatator al decesului pentru decesul cauzat de boală profesională”, a declarat într-un interviu pentru Canal Sud, Tatiana Zaharia, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Călărași.

În cazul în care soțul supraviețuitor are în îngrijire unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la împlinirea de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.

De menționat faptul că soțul supraviețuitor nu are voie să realizeze venituri lunare din activități profesionale mai mari de 35 % din câștigul salarial mediu brut.

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel: 50 % un singur urmaș, 75 % doi urmași și 100 % trei sau mai mulți urmași.

,,După depunerea cererii pentru deschiderea drepturilor de pensie, după examinarea documentelor existente la dosar, în termenul prevăzut de maximum 45 de zile se emite decizia privind deschiderea drepturilor de pensie de urmaș (…) Durata medie a deciziei de pensie este cam 35 de zile. Ne încadrăm într-un termen mai scurt decât cel prevăzut prin lege de 45 de zile de emitere a deciziei de pensionare”, a mai adăugat Tatiana Zaharia, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Călărași.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top