URMĂREȘTE-NE

SOCIAL

CRITERII DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV

Potrivit noilor criterii de acordare a biletelor de tratament aprobate prin Ordinul preşedintelui CNPP nr.72/10.02.2022, persoanele adulte ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana încadrată în grad de handicap grav, care are dreptul la asistent personal sau a optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, respectiv pensionarul de invaliditate gradul I care primește indemnizaţie pentru însoțitor, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar însoţite de un asistent personal sau un însoţitor.

Potrivit Casei Judeţene de Pensii Călăraşi, însoţitorul trebuie să aibă calitatea de pensionar sau asigurat în sistemul public de pensii, plătind, astfel:

  • dacă are calitatea de pensionar al sistemului public de pensii contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia;
  • dacă are calitatea de pensionar dar are şi calitatea de asigurat al sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii şi din câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, respectiv din venitul lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia.
  • dacă are calitatea de asigurat al sistemului public de pensii, al căror câştig brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale cuvenite pe luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.
  • dacă are calitatea de asigurat al sistemului public de pensii şi câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale cuvenite pe luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

Pentru mai multe detalii, puteți suna la numărul de telefon 0242/315.235, interior 114 – Compartiment Bilete de Tratament.

Sursa foto: monitorulneamt.ro

Continue Reading
La Top