URMĂREȘTE-NE

CORONAVIRUS

COPIII MEDICILOR DECEDAȚI DE COVID PRIMESC PENSIE DE URMAȘ

Casa Județeană de Pensii Călărași informează că, în urma unor modificări legislative, urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu COVID-19 beneficiază de pensie de urmaș.

Conform Legii nr. 56/15.05.2020, modificată și completată prin O.U.G nr. 116/2021, beneficiază de pensia de urmaș:

  • copiii pană la împlinirea vârstei de 16 ani sau dacă își continuă studiile într–o formă de învățământ organizată potrivit legii pană la terminarea acestora fără a depăși vârsta de 26 ani (art. 4 alin. (1) lit. a) din lege);
  • copiii pe toată durata invalidității de orice grad dacă aceasta s-a ivit înainte de împlinirea vârstei de 16 ani sau în timpul cât își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii până la terminarea acestora fără a depăși vârsta de 26 ani (art. 4 alin.(1 ) lit. e) din lege);
  • soțul supraviețuitor, pe timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevazută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dacă nu se recăsătorește (art. 4 alin.(2) din lege);

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea procentului de 75% asupra salariului de bază avut de personalul medical la data decesului, indiferent de numărul de urmași indreptățiți, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 56/15.05.2020, modificată și completată prin O.U.G nr. 116/2021.

În cazul decesului ambilor părinți, copiii urmași beneficiază de același cuantum al pensiei de urmaș rezultat prin însumarea drepturilor calculate după fiecare susținător.

În cazul în care nu exista urmași, ambii părinți ai celui decedat beneficiază de ajutor lunar, dacă cel decedat era unicul susținător al părinților săi (conform art. 5 din lege).

Cuantumul ajutorului lunar reprezintă  50% din nivelul pensiei de urmaș stabilite potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din lege.

În vederea acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 56/2020, cu modificările și completările ulterioare, cererea se depune la casele teritoriale de pensii în condițiile prevăzute la art. 103 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

În afară de actele prevăzute la art. 76 alin (1) lit. c) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobate prin HG. nr. 257/2011 cererea pentru acordarea pensiei de urmaș prevăzută de Legea nr. 56/2020 va mai fi insoțită după caz de:

  • adeverința eliberată de angajator prin care să se facă dovada că anterior decesului, susținătorul decedat a avut calitatea de personal medical, respectiv că s-a încadrat în una din categoriile de personal prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 56/2020;
  • cazier judiciar/declarație pe propria răspundere a urmașului că susținătorul decedat nu a fost condamnat definitiv ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții;
  • adeverință cu salariul de bază avut la data decesului;
  • declarație pe propria răspundere a părinților că se aflau în întreținerea persoanei decedate și că nu există alți urmași în înțelesul Legii nr. 56/2020;
  • declarație pe propria răspundere a soției supraviețuitoare/soțului supraviețuitor că nu s-a recăsătorit în cazul în care aceasta/acesta solicită pensia de urmaș;
  • modelul declarațiilor și formularele tipizate se găsesc pe site-ul CJP Călărași, precum și la sediul instituției.

Foto: www.aamc.org

Continue Reading
La Top