URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

COPIII AI CĂROR PĂRINȚI MUNCESC ÎN STRĂINĂTATE AR PUTEA PRIMI AJUTOR DIN PARTEA STATULUI

Copiii românilor care sunt plecați la muncă în afara țării pot primi ajutorul autorităților statului și al organizațiilor neguvernamentale, potrivit unei noi inițiative legislative a Parlamentului.

Potrivit unei statistici a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la sfârșitul anului trecut în România se înregistrau peste 7000 de copii aflați în stare de vulnerabilitate (cu risc de sărăcie și excluziune socială) cauzată de plecarea părinților la muncă în străinătate.
O mare parte dintre minorii lipsiți de protecția directă a părinților nu au parte nici măcar de o masă completă pe zi și se află în pragul abandonului școlar, potrivit statisticilor realizate de organizația „Salvați Copiii”.

Parlamentarii au inițiat o propunere legislativă prin care reglementează posibilitatea ca mai multe tipuri de entități să acceseze fonduri nerambursabile europene, locale sau naționale pentru a implementa programe de ajutor pentru minorii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Programele vor putea fi inițiate și gestionate de instituții publice sau organisme neguvernamentale și vor putea include mai multe tipuri de acțiuni dedicate copiilor:

  • servicii de suport educațional și psihologic;
  • activități extracurriculare de recreație, precum tabere școlare;
  • activități de evaluare și consiliere vocațională;
  • sprijin material pentru rechizite și hrană, dar și cazare sau decontarea transportului la și de la școală;
  • sprijin acordat copiilor vulnerabili și pentru familiile acestora, pentru fiecare caz particular;
  • consiliere parentală pentru persoanele în a căror grijă se află în acest moment minorii;

Concret, autoritățile care vor putea implementa astfel de programe sunt:

  • instituțiile de învățământ;
  • medicii de familie și unitățile spitalicești;
  • organizațiile neguvernamentale acreditate în domeniul protejării drepturilor copilului;
  • cultele recunoscute

„O potenţială sursă de finanţare nerambursabilă o constituie Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021 – 2027, respectiv din cadrul Priorităţii P02 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii – zona rurală, cu o alocare totală de 150 milioane euro, din sursa FSE+, în această alocare fiind inclusă şi categoria copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate în cadrul categoriilor de copii aflaţi in stare de vulnerabilitate”, explică inițiatorii propunerii legislative. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie să fie votată de Camera Deputaților, promulgată de Președinte, ulterior să fie publicată în Monitorul Oficial.

Sursă: ziaruluniarea.ro

Continue Reading
La Top