URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CONTROALE ITM PENTRU COMBATEREA MUNCII NEDECLARATE

În perioada 04 -08.09.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 39 de controale din care 39 au fost pe muncă nedeclarată, 4 angajatori au fost sancţionați și au fost aplicate amenzi în valoare de 6.000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 26 de controale, 14 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 14 avertismente și amenzi în valoare de 38000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: activități de depozitare şi comercializare a carburanților auto tip GPL, bâlciuri și parcuri de distracții, baruri si restaurante, hoteluri și alte servicii de cazare, fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, comerț, construcții, agricultură, fabricarea produselor din carne, fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități de telecomunicații, fabricarea de mobilă, fabricarea de construcții metalice si părți componente ale structurilor metalice, etc.

Printre neconformităţile constatate enumerăm:

-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;

-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă, cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;

-angajatorul nu face dovada plații drepturilor bănesti, inclusiv a sporului de 100% pentru orele prestate în zilele de sărbătoare legală;

-angajatorul nu a stabilit repartizarea programului de lucru al fiecărui salariat, prin încheierea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;

-angajatorul nu a înmânat salariaților un exemplar al contractului individual de muncă, anterior începerii activității;

– dosarele personale ale salariaților nu conțineau toate documentele;

– fişele de post nu erau întocmite pentru toți salariații cu atribuţiile postului;

-angajatorul nu a acordat și nu a asigurat purtarea permanentă a echipamentului individual de protecţie din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive;

-nu au fost prelucrați lucrătorii cu fişele cu date de securitate pentru G.P.L., benzină şi motorină şi consemnarea acestei prelucrări în fişele individuale de instruire;

-societatea nu deținea Raportul privind protecţia la explozie – GANEX, pentru staţia de distribuţie carburanţi;

– trusele de prim ajutor erau incomplete și cu unele produse expirate;

-nu toate prizele erau inscripționate cu valoarea nominala a tensiunii de alimentare;

-căile de circulaţie nu erau marcate.

Continue Reading
La Top