URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CONTROALE ITM LA CĂLĂRAȘI. S-AU APLICAT AMENZI ÎN VALOARE DE 25.000 DE LEI

În perioada 05 – 09.09.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 31 de controale din care 27 au fost pe muncă nedeclarată, 5 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 25000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 37 de controale, 23 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 6000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere, potrivit unui comunicat de presă.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: confecţii metalice, târguri şi oboare, sănătate, comerţ, agricultură, transporturi, construcţii, baruri şi restaurante, etc.

                        Printre neconformităţile constatate enumerăm; 

  • necompensarea concediului de odihnă la încetarea contractului individual de muncă(CIM);
  • lipsă repartiţie program de lucru în conţinutul contractului individual de muncă
  • angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a adeverinţei de vechime şi a extrasului de Revisal;
  • neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă;
  • nerespectarea  prevederilor privind repausul săptămânal;
  • neacordarea drepturilor salariale;
  • societatea nu a amenajat un spaţiu pentru depozitarea ambalajelor produselor de protecţie a plantelor(PPP);
  • nu a fost realizată semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă pentru locurile de muncă, unde pot apărea atmosfere explozive;
  • nu sunt inscripţionate toate prizele cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare (ex: depozitele nou construite).

Continue Reading
La Top