URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CONTROALE ITM EFECTUATE ÎN CĂLĂRAȘI, ÎN LUNA AUGUST 2023

În luna august 2023, ITM Călărași a efectuat controale pentru a combate munca nedeclarată și a sancționat angajatorii din diverse domenii de activitate cu mii de lei.

În perioada 7-11 august 2023 s-au efectuat 26 de controale, 5 angajatori au fost sancţionați și au fost aplicate amenzi în valoare de 31.000 de lei din care 20.000 de lei pentru muncă nedeclarată. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au efectuat 22 de controale, 14 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 22 de avertismente și amenzi în valoare de 12.500 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate, precum: transport călători, transport mărfuri, baruri și restaurante, colectarea deșeurilor nepericuloase, creșterea păsărilor, extracția pietrișului și nisipului, asistență socială, activități de protecție și gardă, instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat, lucrări de instalații electrice, jocuri de noroc și pariuri, agricultură, transporturi, comerţ, și construcții.

Printre neconformităţile constatate se enumeră: 

-neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă (CIM); 

-angajatorul nu face dovada acordării drepturilor salariale (salariul, concediul de odihnă, orele suplimentare, zilele de sâmbătă și duminică);

-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a Contractului Individual de Muncă, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului de REVISAL;

-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;

-nu a fost întocmită programarea concediilor de odihnă;

-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă, cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului  de muncă;

-unitatea nu a efectuat verificări ale rezistenței de dispersie a prizei de împământare PRAM și verificări ale continuității centurii de împământare;

-unitatea nu a dotat autovehiculele cu trusă medicală, stingător, cric corespunzător tonajului și triunghiuri reflectorizante;

-prizele electrice nu sunt inscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare;

-societatea nu avea trusă de prim ajutor;

-instrucțiunile proprii nu au fost completate cu măsuri pentru prevenirea violenței la locul de muncă și limitarea consecințelor unui act de violență;

-lucrătorii nu au fost reinstruiți cu privire la prevederile OUG 96/2003  privind protecția maternității la locul de muncă și norma de aplicare;

-neacordarea echipamentului individual de protecție a lucrătorilor, în funcție de riscurile de accidentare la care sunt expuși.

Continue Reading
La Top