URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CONTROALE ITM CĂLĂRAȘI. ANGAJATORI SANCȚIONAȚI

În perioada 02 – 05 mai 2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Potrivit unui comunicat de presă în domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 14 controale din care 14 au fost pe muncă nedeclarată, 4 angajatori au fost sancţionaţi și au fost aplicate amenzi in valoare de 9000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 12 controale, 10 angajatori au fost sancţionaţi s-au aplicat 19 avertismente și amenzi în valoare de 8000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.


Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: fabricarea produselor din carne, activități medicale, repararea și întreținerea autovehiculelor, agricultură, comerţ, construcții, transporturi, baruri și restaurante, jocuri de noroc, etc.


Printre neconformităţile constatate enumerăm:

 • angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;
 • nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal (CIM, încetări CIM, suspendări/detaşări).
 • neacordarea drepturilor salariale;
 • contractul individual de muncă (CIM), nu conţine prevederi referitoare la repartizarea programului de muncă;
 • angajatorul nu a întocmit programarea concediilor de odihnă;
 • angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului din REVISAL;
 • autorizaţiile ISCIR ale celor doi stivuitorişti nu sunt vizate pe anul în curs;
 • instrucțiunile proprii nu cuprind reglementări de securitate și sănătate în muncă (ssm) pentru activitatea de curățenie;
 • planul de prevenire și protecție nu a fost actualizat pe anul în curs;
 • nu au fost stabilite prin fișa postului atribuțiile și răspunderile în domeniul ssm pentru toti lucrătorii;
 • butelia de CO2 de la mașina de preparat sifon nu era asigurată pentru a preveni căderea accidentală;
 • prizele nu erau inscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare;
 • trusa de prim ajutor avea termenul de valabilitate expirat;
 • nu există dovezi că unitatea a acordat echipament individual de protecție (E.I.P.) conform normativului intern de acordare.

Continue Reading
La Top