URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CONTROALE ITM CĂLĂRAȘI, ANGAJATORI AMENDAȚI

În perioada 22 -28.01.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 32 de controale din care 32 au fost pe muncă nedeclarată, 4 angajatori a fost sancţionați și au fost aplicate amenzi in valoare de 11.000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 31 de controale, 27 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 45 de avertismente și amenzi în valoare de 10.000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: activități de coafură și alte activități de înfrumusețare și întreținere corporală, fabricarea pâinii,fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, activitati de pompe funebre, activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, activități ale agentiilor de publicitate, lucrări de instalații electrice, fabricarea produselor lactate și brânzeturilor, fabricarea uneltelor,fabricarea altor articole din metal, fabricarea mobile, activități de arhitectură, agricultură, comerţ, baruri și restaurante, întreținerea și repararea autovehiculelor etc.

 

Printre neconformităţile constatate enumerăm;
-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;
-angajatorul nu a completat și nu a actualizat Regulamentul Intern cu toate elementele prevăzute de art.242 lit. a-k din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
-angajatorul nu face dovada compensării în bani a concediului de odihnă;
-angajatorul nu a încheiat acte aditionale la contractele individuale de muncă, care să prevadă data plătii salariului conf. prevederilor art.17 alin. 5 din Lg.53/2003 republicata;
-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului de REVISAL;
-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;
-angajatorul nu a întocmit instrucţiuni proprii de S.S.M. pentru activitatea de vulcanizare;
-nu erau marcate căile de acces a autovehiculelor în incinta atelierului de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor;
-nu a fost instruită o persoană pentru acordarea primului ajutor;
-prizele electrice nu sunt inscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare;
-societatea nu avea autorizare ISCIR pentru Compresor aer Model FL20-50 si verificarea tehnica periodică pentru Centrala termică WINDHAGER;
-societatea nu avea trusă de prim ajutor omologată;
-angajatorul nu a completat fișa postului persoanei cu atribuțiuni și responsabilități ssm ;

Continue Reading
La Top