URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CONSILIUL LOCAL CĂLĂRAȘI, CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ. AFLĂ ORDINEA DE ZI

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, miercuri, 08.06.2022, ora 13:00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsApp/SMS cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul “Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul “Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale și recreative” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul “Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou)” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022.

5.Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași, număr cadastral 33798 cu număr cadastral 33799, str. Aleea Dumbrava Minunată, nr.4.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Călărași.

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/19.08.2020 privind aprobarea coridoarelor de mobilitate integrate din municipiul Călărași.

Continue Reading
La Top