URMĂREȘTE-NE
Consiliul Județean Călărași

ACTUALITATE

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI, CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ

Consiliul Județean Călărași se convoacă în ședință ordinară, în data de 21 decembrie 2021, la ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare preliminate a bugetului propriu al Județului Călărași la 31 decembrie 2021;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii lotului înscris în Cartea Funciară 29972 a UAT Călărași, aflat în domeniul public al Județului Călărași;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2022;
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași;
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinței bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2022;
 7. Proiect de hotărâre privind organizarea sesiunii de depunere a cererilor, însoțite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe destinate închirierii, pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Călărași;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași și Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași, Consiliul Județean Călărași și Complexul de Agrement „Dumbrava” Călărași privind gestionarea animalelor aflate în situație de pericol pe teritoriul administrativ al județului Călărași;
 10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Călărași, achiziționate în cadrul proiectului „Managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod e-MS ROGB-137, către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Acordului de implementare, precum și a cheltuielilor aferente proiectului ”Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de fluide medicale și a infrastructurii electrice necesare fluidelor medicale și instalarea de sisteme de detectare, alarmare incendii, cu acoperire totală și detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii”;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al  Consiliului Județean Călărași;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călărași;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași;
 16. Diverse.

Continue Reading
La Top