URMĂREȘTE-NE
Consiliul Județean Călărași

ACTUALITATE

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI, CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ

Consiliului Județean Călărași în ședință extraordinară din data de 02 Martie 2022 Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Având în vedere:

-proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 8601/03.06.2022 ; – prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; – prevederile art. 28 alin. 1 – lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 37/2021; În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE: Art. 1- Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 08 Iunie 2022, ora 1000, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 nr.8611/03.06.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8612/03.056.2022, Raportul Direcției Economice nr. 8614/03.06.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „RESTART în Municipiul Călăraşi – Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” și de aprobare a acordului de parteneriat nr. 8211/27.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8212/27.05.2022, Raportul Direcției Tehnice nr. 8213/27.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmiterea imobilului cu nr. MFP 102756 din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași nr. 8215/27.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8216/27.05.2022, Raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 8217/27.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmiterea a imobilului cu nr. MFP 145270 din proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Clubul Sportiv Municipal Călărași, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași nr.8219/27.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8220/27.05.2022, Raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 8221/27.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI JUDEȚEAN – DJ 211D TRONSON DN21 (ȘTEFAN VODĂ)-LIBERTATEA – DN3B (DICHISENI) KM 13+500 – KM 41+500, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” nr. 8330/30.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8331/30.05.2022, Raportul Direcției Tehnice nr. 8332/30.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Urbanism;

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție „Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț – Limita județului (Hotarele) km 0+000 – km 18+090” nr. 8246/30.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8247/30.05.2022, Raportul Direcției Tehnice nr. 8248/30.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Urbanism;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi nr. 8583/03.06.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8584/03.06.2022, Raportul Vicepreşedintelui desemnat, Samoilă Ion, nr. 8586 din 03.06.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2022 privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași la Helsingborg (Suedia), în perioada 13 – 18 iunie 2022 nr. 8199/27.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8201/27.05.2022, Raportul comnun al Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe și al Direcției Economice nr. 8202 din 27.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe.

Continue Reading
La Top