URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI, CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ

Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, la data de 25 mai 2022, începând cu ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic”, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al Judetului Calarasi si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2021 nr. 7423/16.05.2022,însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7424/16.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7425/16.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D.) și Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Județean Călărași nr.7622/18.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7623/18.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7625/18.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

3.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022 nr.7696/19.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7697/19.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7698/19.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI  S.A. Calarasi pe anul 2022 nr. 7463/16.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7464/16.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7465/16.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5.Proiect de hotărâre pentru abrogarea unor Hotărâri privind transmiterea unor spații, aflate în proprietatea publică a Județului Călărași, în folosința Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 6724/03.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.6725/03.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 6726/03.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri, aflate în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în administrarea

 Consiliului Local al Comunei Frăsinet nr.7744/19.05.2022, , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7745/19.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7746/19.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași nr. 7487/16.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7489/16.05.2022, Raportul Comp.Sănătate nr. 7490/16.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași nr. 7141 10.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7142/10.05.2022, Raportul Comp. Sănătate nr. 7143/10.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport.

9.Diverse.

Continue Reading
La Top