URMĂREȘTE-NE
Ședința ordinară

ADMINISTRAȚIE

CONSILIERII LOCALI CĂLĂRĂȘENI, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ. CE PROIECTE SE AFLĂ PE ORDINEA DE ZI

Consiliul Local al municipiului Călărași se va întruni joi, 28 septembrie, la ora 16.30, în ședința ordinară a lunii în curs. Ședința va avea loc în sala de şedințe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicația whatsapp / SMS.
Proiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:
 • Proiect de hotărâre privind însuşirea/respingerea raportului consultării publicului, privind aprobarea şi avizarea Panului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent precum şi însuşirea formei preliminare a P.U.G. – ului.
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/17.12.2020 privind reorganizarea şi funcţionarea Administraţiei Cimitirelor Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 şi Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 189/16.08.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi de personal pentru Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003.
 • Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de trei locuințe sociale persoanelor aflate în lista de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 318/2022.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Lucian Blaga, nr. 11, număr carte funciară 23815, cu suprafața de 285 mp, în favoarea doamnei Chirvasa Cristina Mihaela.
 • Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 400 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 7, lot 14, cvartal 65, parcela 18/2, către Chirea Elena – Camelia.
 • Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 196/31.08.2023 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral, nr. 33844, carte funciară nr. 33844/ UAT Călărași, cu suprafața de 5369 mp, situat în strada Ciocârliei, nr. 19B, municipiul Călărași, precum și darea în administrare a lotului 2 rezultat în urma dezlipirii către Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași.
Diverse.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top