URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

CONSILIERII LOCALI AU VOTAT. INTERNATUL ȘI CANTINA LICEULUI DE TRANSPORTURI AUTO VOR FI RENOVATE

Convocaţi joi, 8 mai, în şedinţă extraordinară, consilierii locali şi-au dat acordul cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul “Renovare energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale- Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină)“.

În cadrul proiectului, propus pentru finanţare prin apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1-a , Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, se vor desfăşura următoarele lucrări de creștere a eficienței energetice:

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;

• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

• Alte tipuri de lucrări;

Valoarea totală a investiției, (internat și cantina), este de 7.825.368,09 lei, inclusiv TVA, din care C+M este de 6.021.680,19 lei inclusiv TVA.

Obiectiv 1: Cantina. Valoarea totală a investiției este de 1.464.034,61 lei, inclusiv TVA, din care C+M este de 1.256.614,13 lei, inclusiv TVA.

Obiectiv 2: Internat. Valoarea totală a investiției este de 6.361.333,48 lei inclusiv TVA din care C+M este de 4.765.066,06 lei, inclusiv TVA.

Continue Reading
La Top