URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

CONSILIERII JUDEȚENI, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 27 aprilie 2022, începând cu ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 31 Martie 2022, nr.6061/18.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.6062/19.04.2022, Raportul Direcție Economice nr. 6075/19.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.237/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2022, nr.6044/18.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.6045/18.04.2022, Raportul Direcției Economice nr.6052/18.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;    

3.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unui imobil situat în Municipiul Olteniţa, str. Tineretului, nr. 8, Judeţul Călăraşi, având nr.5606 din 11.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui nr. 5607 din 11.04.2022, Raportul Direcției Economice nr. 5608 din 11.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unui imobil situat în Municipiul Călărași, Judeţul Călăraşi, având nr.5596 din 11.04.2022, însoțit deReferatul de aprobare al Președintelui nr. 5597 din 11.04.2022, Raportul Direcției Economice nr. 5599 din 11.04.2022, ceurmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „Sediu Gardieni” din domeniul public Județului Călărași în domeniul public al Municipiului Călărași, având nr.5784 din 13.04.2022, însoțit deReferatul de aprobare al Președintelui nr. 5785 din 13.04.2022, Raportul Direcției Economice nr. 5786 din 13.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii lotului înscris în Cartea Funciară 33773 a UAT Călărași cu lotul înscris în Cartea funciară 33774 a UAT Călărași, aflate în domeniul public al Județului Călărași, având nr.5877 din 14.04.2022, însoțit deReferatul de aprobare al Președintelui nr. 5879 din 14.04.2022, Raportul Direcției Economice nr. 5881 din 14.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii nr.107/2021 privind aprobarea Acordului Cadru dintre Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Județul Călărași în vederea implementării programului,, South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”- Schemă de finanțare Elena privind creșterea eficientizării energetice a clădirilor publice, nr.6032/18.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.6034/18.04.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Europeană și Relații Externe, Direcției Economice, nr.6035/18.04.2022, ce urmează a fi avizat ce Comisia Buget-Finanțe;

8.Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru Judetul Călărași, nr. proiect 6117/19.04.2022, însoțit deReferatul de aprobare al Președintelui nr.  6131/20.04.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Europeană și Relații Externe și Direcției Tehnice nr.6134/20.04.2022, ce urmează a fi avizate de Comisia Buget-Finanțe, Comisia de Urbanism și Comisia Servicii Publice;            

9.Hotărâre privind aprobarea cofinantarii investitiilor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”,  aferente  Consiliului Judetean Călărași nr. 6118/19.04.2022, însoțit deReferatul de aprobare al Președintelui nr.  6133/20.04.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Europeană și Relații Externe și Direcția Economică nr. 6135/20.04.2022, ce urmează a fi avizate de Comisia Buget-Finanțe, Comisia de Urbanism și Comisia Servicii Publice;

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență ,, Dr. Pompei Samarian” Călărași, nr. 5984/18.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui nr. 5985/18.04.2022, Raportul Compartimentului Sănătate nr.6019/18.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe și Comisia Învățământ;

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, nr. 5987/18.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.5988/18.04.2022, Raportul Compartimentului Sănătate nr. 6021/18.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și  Comisia Învățământ;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Călăraşi şi ­­­­­­­­­­­­­­Pool – ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale S.A. (“PAID”) pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare referitoare la încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva dezastrelor naturale, având nr.5788 din 13.04.2022, însoțit deReferatul de aprobare al Vicepreședintelui nr. 5789 din 13.04.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 5818 din 13.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Județean Călărași pentru proiectul “Centrul de Informare pentru Investiții Europene”, având nr.5850 din 14.04.2022, însoțit deReferatul de aprobare al Președintelui nr. 5851 din 14.04.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 5852 din 14.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, Asociația Green Space Oltenița și Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași pentru proiectul “Curățăm România,, în cadrul Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, nr. 5938/15.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC nr. 5939/15.04.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Europeană și Relații Externe nr.6053/18.04.2022, ce va fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat  între Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași cu Asociația Green Space Oltenița, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași, Asociația Noi Orizonturi Familia București și Asociația Ai voință, ai putere! Oltenița pentru Programul Promotorii Voluntariatului ediția III 2022, nr. 5957/15.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC nr.5959/15.04.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Europeană și Relații Externe și Direcția Economică nr.6054/18.04.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ;

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași cu OIREP Eco Positive S.A. București pentru acțiunule de promovare/colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, nr.5960/15.04.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC nr. 5961/15.04.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare Europeană și Relații Externe nr.6055/18.04.2022, ce urmează a fi avizate de Comisia Buget-Finanțe;             

17. Diverse.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top