URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII CU HANDICAP SEVER CONSTRUIT DE CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Consiliul Județean Călărași informează că în data de 25.08.2022, în calitate de Partener 1, a semnat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „RESTART în Municipiul Călăraşi – Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi”.

Proiectul este finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.3 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, dedicat dezinstituționalizării copiilor cu dizabilități (POR/813/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – apel C-grup vulnerabil copii).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de trai ale beneficiarilor Serviciului Rezidential din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călărași prin identificarea celor mai bune alternative de tip familial.
Prin intermediul acestui demers, Consiliul Județean Călărași își manifestă, încă o dată, preocuparea pentru asigurarea bunăstării copiilor din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călărași și nu numai, prin identificarea celor mai bune alternative privind dezvoltarea armonioasa a acestora.

Prin proiect va fi construit în Municipiul Călărași un centru de zi și două case de tip familial (CTF) cu o capacitate de 9 locuri/CTF, creându-se astfel posibilitatea ca 18 copii cu handicap sever din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi și alți copii/tineri, precum și familiile lor, aflați în situatie de dificultate din cadrul comunității să beneficieze de servicii terapeutice de calitate și facilitarea integrării acestora în comunitate.

Valoarea totală eligibilă a grantului nerambursabil este de 4.843.699.23 lei.

Continue Reading
La Top