URMĂREȘTE-NE

AGRICULTURĂ

CE TREBUIE SĂ FACĂ UN FERMIER PENTRU A EVITA SANCȚIUNILE GĂRZII DE MEDIU

Ce trebuie să facă un fermier care constată că o anumită suprafaţă a exploataţiei sale a fost arsă, incendiul fiind provocat de o cauză necunoscută, pentru a nu fi sancţionat ,ne spune într-un interviu pentru Canal Sud, directorul executiv Apia Călărași, Florin Stoia.

“În cazul în care fermierul constată că o anumită suprafaţă a exploataţiei sale a fost arsă, incendiul fiind provocat de o cauză necunoscută, pentru a nu fi sancţionat, acesta trebuie să întocmească și să prezinte la Centrul local/judeţean al APIA la care a depus cererea de plată, o copie după sesizarea depusă şi înregistrată la Poliţie, la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, unde este cazul, la Detaşamentul de pompieri din cadrul autorităţilor publice locale (Primărie).

     Acest document doveditor trebuie întocmit de către beneficiarul schemei/măsurii de plată/sprijinului financiar înaintea efectuării controlului şi să fie valabil la data efectuării controlului. Dacă documentul are data eliberării ulterioară executării controlului, fermierului i se  aplică sancțiunea administrativă pentru nerespectarea acestui standard GAEC (standard privind Bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor).

     Copia după sesizarea depusă şi înregistrată la poliţie sau la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă ori la Detaşamentul de pompieri din cadrul autorităţilor publice locale, unde este cazul, se va prezenta la Centrul local/judeţean al APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.”

Obiectivul acestei cerințe este menţinerea materiei organice în sol şi prevenirea poluării atmosferei.
Fermierii care exploatează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare etc.).
De asemenea, fermierii care utilizează pajiști permanente nu trebuie să ardă vegetația, nici măcar iarba rămasă după cositul pajiștilor.
Arderea crengilor rezultate în urma tăierilor de întreținere și fructificare din livezi, precum și a coardelor din plantațiile de viță de vie nu contravine obiectivului GAEC 6 , combaterea buruienilor din aceste plantații făcându-se în timpul vegetației. Prin urmare, GAEC 6.2 (arderea miriștilor) nu este aplicabil acestei categorii de folosință a terenului (culturi permanente).
Nerespectarea GAEC 6.2 poate fi constatată parțial sau pe întreaga suprafață a parcelei agricole și poate fi apreciată ca neglijență sau nerespectare deliberată (intenție)”.

De asemenea am aflat și care sunt riscurile pe care și le asumă un fermier dacă nu respectă normele privind ecocondiţionalitatea.

“Nerespectarea de către fermieri a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, a uneia sau a mai multor scheme de sprijin, accesate în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea, pentru unul sau mai mulţi ani, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme”.

CUVÂNTUL CHEIE DE ASTĂZI, 18 APRILIE, ESTEPĂTIMIRE

Continue Reading
La Top