URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

CÂȚI ELEVI BENEFICIAZĂ DE BURSE ȘCOLARE ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

La nivelul județului Călărași, bugetul alocat prin Legea bugetului de stat nr.317/2021 pentru plata burselor școlare asigurate de la bugetul de stat, pe anul 2022, din cote defalcate din TVA, este în sumă de 10.537 mii lei. Numărul total de beneficiari ai burselor școlare în anul 2022 este de 7961 din care, 42 beneficiari ai burselor de performanță, 6314 beneficiari burse de merit, 247 beneficiari burse de studiu și 1358 beneficiari de burse sociale.

“Menționăm că în anul 2022 prin HG nr.1.094/2021 s-a stabilit un nou cuantum al burselor care vor fi acordate elevilor în anul școlar 2021-2022, diferențiat, pentru prima dată, în funcție de categoria de burse, astfel: 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 lei pentru bursele de merit și cele de ajutor social și 150 de lei pentru bursele de studiu”, a precizat Roxana Pațurcă inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Călărași.

Numărul total al burselor școlare în anul școlar 2021- 2022 la nivelul județului Călărași este cu 17,5% mai mare față de beneficiarii burselor școlare din anul școlar 2020-2021.

În anul bugetar 2021, prin Legea bugetului de stat și prin OUG 122/2021 de rectificare a Legii Bugetului a fost alocată suma de 6.619 mii lei pentru un număr de 6765 beneficiari (10 burse de performanță, 5812 burse merit, 142 burse studiu și 801 burse ajutor social). Cuantumul burselor pentru anul școlar 2021-2022 a fost de 100 lei pe fiecare bursă.

În anul 2021 a fost primul an în care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru plata burselor elevilor, acordate în baza art. 82 din Legea Educației.

Se constată astfel o majorare a fondurilor alocate pentru bursele școlare în anul 2022 cu suma de 3918 mii lei față de anul bugetar 2021.

De asemenea, pentru anii 2020-2021, din bugetul Ministerului Educației au fost asigurate integral plățile pentru bursele “Bani de liceu” (250 lei/lună) –număr de beneficiari 331 și “Bursa profesională” (200 lei/lună) – număr de beneficiari 1513, iar în bugetul pe anul 2022 sunt cuprinse sumele necesare pentru plata acestora, respectiv pentru 260 de beneficiari ai Programului “Bani de liceu” și pentru 1321 de beneficiari ai Programului “Bursa profesională”.

Potrivit prevederilor legale, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Totodată, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. Bursa profesională poate fi cumulată cu bursa de performanță sau cu bursa de merit.

Precizăm că Ministerul Educației monitorizează în permanență prin inspectoratele școlare, evoluția derulării acestui program și va realiza o analiză a rezultatelor obținute prin aplicarea acestei măsuri de sprijin și stimulare a performanțelor elevilor putând propune, dacă va fi cazul, modificări ale criteriilor generale de acordare a burselor.

“Totodată, reiterăm faptul că suma prevăzută cu această destinație în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 va fi utilizată, în exclusivitate, pentru plata burselor elevilor la nivelul județului nostru” aflăm de la sursa citată.

Sursa foto: monitoruldevaslui.ro

Continue Reading
La Top