URMĂREȘTE-NE

SĂNĂTATE

CAS CĂLĂRAȘI, INFORMAȚII DESPRE CARDUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Călărași informează cetățenii despre cardul național de sănătate. 

Conform Ordinului nr.98 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, după data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează cardul național, adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului național, alte documente emise conform legislației în vigoare, persoanelor pentru care nu a fost emis cardul naţional, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii sau  adeverinţă de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat.

Persoanele pot solicita eliberarea cardului duplicat în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis inițial, în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis inițial sau în alte situaţii justificate, în cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate, în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului naţional emis iniţial.

Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de către titular sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia la casă de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul.

Costul în acest caz este de  12,97  lei, reprezentând contravaloarea noului card .

Pentru ca asiguratul să poată beneficia de servicii medicale, dispozitive medicale și medicamente până la data la care acesta va intra în posesia cardului duplicat, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia, casa de asigurări în evidența căreia se află persoana asigurată va elibera o adeverinţa de înlocuire a cardului național.

Foto: www.banatulazi.ro

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top