URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CĂLĂRAȘI/VEZI CÂND SE POT ACHITA TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE

Primăria Municipiului Călărași informează contribuabilii, persoane fizice și juridice, asupra posibilității achitării impozitelor și taxelor locale aferente anului în curs, începând cu data de 7 ianuarie 2022.

Plata obligațiilor față de bugetul local se poate realiza prin: decontare bancară; în numerar/card bancar la punctele de încasare situate la sediul Primăriei Municipiului Călărași; utilizarea unor metode alternative de plată, prin accesarea aplicațiilor AVANSIS Mobile și AVANSIS Online (https://primariacalarasi.ro/index.php/avansis-online), precum și a Sistemului Național de Plată Online-Ghișeul.ro (https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-economica/plataon-line). Aplicațiile menționate oferă siguranță utilizatorilor în privința confidențialității datelor.

De asemenea, Primăria Municipiului Călărași precizează următoarele: pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului în curs, se acordă o bonificaţie de 10% , stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/26.05.2021; nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv; până la data de 31 martie 2022, persoanele fizice precum și persoanele juridice pot depune rapoartele de evaluare aferente clădirilor deținute, în vederea aplicării prevederilor art. 458, respectiv 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, programul de lucru cu publicul este următorul: de luni până joi: între orele 08:30 și 14:00 – constatare, impunere, urmărire și executare silită a creanțelor bugetare; în intervalul orar 08:30 – 16:00 – încasarea creanțelor bugetare; vineri: între orele 08:30 și 13:00 – constatare, impunere, urmărire și executare silită a creanțelor bugetare; în intervalul orar: 08:30 – 13:00 – încasarea creanțelor bugetare. (Autor: Cristina Berheci)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top