URMĂREȘTE-NE

BREAKING NEWS

CĂLĂRAȘI: UN SINGUR UCRAINEAN A SOLICITAT LOC DE MUNCĂ. AFLĂ UNDE S-A ANGAJAT

Cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitate de prelungire. Aceștia trebuie să se înregistreze la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și au dreptul de a fi angajați în aceleași condiții ca cetățenii romani.

Doinița Nicolae, directorul AJOFM Călărași ne-a declarat că sunt disponibile locuri de muncă pentru cetățenii ucraineni și nu numai în diferite domenii cum ar fi: panificație, măcelar,confecționer mașinist, muncitori necalificați. Sunt multe meserii care ar putea veni în întâmpinarea cetățenilor ucraineni.
Până în momentul de față doar un singur cetățean s-a angajat în domeniul agriculturii, acesta spunând ca va rămâne în România pe toată perioada războiului.

informarea și consilierea profesională – servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate; instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socio-profesionala la noul loc de muncă
medierea muncii – punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru persoanele înscrise în baza de date a ANOFM.
formarea profesională – creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și integrarii pe piața muncii, se oferă gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM. Accesul la programele de formare profesională se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere.
• evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în context nonformal și informal – pentru persoanele care nu dețin certificat de competențe profesionale, de calificare sau de absolvire pentru anumite competente, ocupație ori calificare și nu au eventuale restricții medicale. Accesul la serviciile gratuite de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte cai decât cele formale se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere.
•servicii de asistență EURES – informare, consiliere și mediere acordate persoanelor în căutarea unui loc de munca în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European. Aceste servicii se acordă gratuit și constau în: furnizarea de informații privind piața europeană a muncii; informații privind condițiile de muncă și de viață în statele membre UE și SEE; informații despre portalul european EURES și cel național ; prezentarea locurilor de muncă vacante la nivel european; informații despre schemele de mobilitate și alte programe similare de asistență și/sau sprijin financiar european.

Continue Reading
La Top