URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CĂLĂRAŞI/ŞCOLI CU VULNERABILITATE RIDICATĂ VOR BENEFICIA DE GRANTURI ÎN CADRUL PNRR

În ședința de Guvern din data de 30 decembrie 2021, a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), inițiată de Ministerul Educației. PNRAS este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, în valoare de 543 de milioane de euro – componenta PNRR nerambursabilă.

Prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar vor fi acordate granturi în valoare de maximum 200.000 euro/școală pentru cel puțin 2.500 de unități de învățământ de stat, de nivel primar si gimnazial cu prioritate de intervenție ridicată, din lista celor 3.235 de școli eligibile identificate prin utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE). Unitățile de învățământ care vor beneficia de aceste granturi vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației în luna ianuarie a anului 2022. Până la finalul lunii martie 2022, primele 750 de unități de învățământ vor beneficia de finanțare.

Din perspectiva obligațiilor asumate prin PNRR, prin adoptarea acestui act normativ este atins Jalonul 462, asumat prin Componenta 15 – Educație din PNRR, Reforma 3 – Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, Investiția 4 – Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

MATE este principalul instrument prin care vor fi realizate cele două obiective generale ale PNRAS: creșterea autonomiei și a capacității unităților de învățământ în utilizarea resurselor, respectiv monitorizarea elevilor în risc de abandon școlar si părăsire timpurie a școlii, precum și sprijinirea unităților de învățământ în colectarea de date relevante si realizarea planurilor de activități individualizate și formare. Mai precis, MATE reprezintă un instrument pentru avertizare privind riscul de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, precum și pentru intervenția în vederea reducerii acestora. MATE conține atât cadrul metodologic, procedurile operaționale și un set de instrumente necesare pentru identificarea riscului, cât și un pachet de măsuri și acțiuni care vor contribui într-o manieră integrată la avertizarea timpurie și reducerea riscului, structurat pe trei componente: prevenire, intervenție și compensare a abandonului școlar. MATE se bazează pe cinci piloni: abordare multidisciplinară, colaborare, măsuri de prevenire, intervenții diferențiate pe niveluri de gravitate a situației și pregătirea cadrelor didactice.

Tipurile de activități eligibile în PNRAS sunt foarte diversificate: activități pedagogice și de sprijin – cursuri remediale, activități de tip școală după școală, asigurarea consilierilor si mediatorilor școlari în comunitățile roma, orientare școlară, cursuri de educație parentală, metode de predare pentru elevii cu CES, sprijin pentru concursuri școlare și orice alte activități adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaționale speciale, alți elevi cu risc ridicat de abandon școlar); activități outdoor, recreative, cercuri școlare, activități de sprijin individualizat, subvenții, activități extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, susținerea unor parteneriate între școli și alte entități, sprijin pentru participare la concursuri, activități de networking școlar etc.; achiziția de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spații de lectură, amenajarea curții școlii, abonamente internet, kituri științifice, abonamente la platforme educaționale, cheltuieli cu mentenanța.

Complementar cu granturile directe în suma totală de 500 de milioane de euro, PNRAS prevede suma de 43 de milioane de euro pentru formarea a 45.000 de angajați din învățământul preuniversitar. Formarea implică metode și tehnici de reducere a abandonului școlar, identificarea nevoilor și abilităților elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competențe interculturale și evaluare formativă. Cele șapte module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunități de practică, învățarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginți și leadership pentru directori.

Pe lista unităților de învățământ eligibile pentru Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – finanțat prin PNRR -, realizată în cadrul proiectului-pilot „Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire, intervenție și compensare pentru a crește participarea școlară”, se află 60 de unități de învățământ din județul Călărași, și anume: Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Călărași; Școala Gimnazială Nr. 1 Modelu; Școala Gimnazială Nr. 1 Răzvani; Școala Gimnazială Nr. 1 Ileana; Școala Gimnazială „Iancu Rosetti” Roseți; Școala Gimnazială Nr. 1 Curcani; Școala Gimnazială Nr. 1 Sohatu; Școala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi; Școala Gimnazială Nr. 1 Chiselet; Liceul Tehnologic „Constantin George Călinescu” Grădiștea; Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Țepeș; Școala Gimnazială Nr. 1 Dâlga Gară (Dor Mărunt); Școala Gimnazială Nr. 2 Modelu; Școala Gimnazială Nr. 1 Chirnogi, Școala Gimnazială Nr. 1 Frumușani; Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea; Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Vasilați; Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași; Școala Gimnazială Nr. 1 Nicolae Bălcescu; Școala Gimnazială „Alexandru D. Ghica” Oltenița; Școala Gimnazială Nr. 2 Stancea (Spanțov); Școala Gimnazială „Constantin Theodorescu” Șoldanu; Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Argovei; Școala Gimnazială „Mircea Nedelciu” Fundulea; Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina; Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu; Școala Gimnazială Nr. 1 Nana; Școala Gimnazială Nr. 1 Nicolae Bălcescu (Preasna); Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Oltenița; Școala Gimnazială Nr. 1 Sărulești Gară; Școala Gimnazială Nr. 1 Dragoș Vodă; Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea; Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” Budești; Școala Gimnazială Nr. 1 Cuza Vodă; Școala Gimnazială „Dimitrie Ion Ghica” Radovanu; Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Călărași; Școala Gimnazială Nr. 1 Frăsinet; Școala Gimnazială Nr. 1 Fundeni; Școala Gimnazială Nr. 1 Luica; Școala Gimnazială Nr. 1 Ulmu; Școala Gimnazială Nr. 1 Gurbănești; Școala Gimnazială Nr. 1 Plătărești; Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea; Școala Gimnazială Nr. 1 Tămădău Mare; Școala Gimnazială Nr. 1 Radu Vodă; Școala Gimnazială „Carol I” Călărași; Școala Gimnazială Nr. 1 Dichiseni; Școala Gimnazială „George Vâlsan” Independența; Școala Gimnazială Nr. 1 Jegălia; Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ulmeni; Școala Gimnazială „Florența Albu” Vâlcelele; Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru; Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Roșie; Școala Gimnazială Nr. 1 Dor Mărunt; Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefan Vodă; Școala Gimnazială „Dragoș Marin” Ștefan cel Mare; Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași; Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocănești; Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Oltenița; Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călărași.

„În ceea ce privește județul nostru, lista cuprinde 60 de unități de învățământ eligibile pentru a beneficia de aceste granturi. Lista definitivă a școlilor călărășene care vor accesa acest program va fi stabilită prin ordin al ministrului în luna ianuarie 2022. Între tipurile de activități eligibile în PNRAS se regăsesc activitățile pedagogice și de sprijin, activitățile recreative, cercurile școlare, activitățile extracurriculare, excursiile, taberele și activitățile culturale comunitare și sportive. În plus, granturile pot fi folosite și pentru achiziția de echipamente IT, software și echipamente sportive, dar și pentru o serie întreagă de alte activități menite a contribui la reducerea abandonului școlar. Este un sprijin binevenit atât pentru copiii din școlile călărășene, cât și pentru toate școlile care vor beneficia de aceste granturi la nivel național”, a declarat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Călărași, profesor Roxana-Natalia Pațurcă.

(Autor: Cristina Berheci)

Continue Reading
La Top