URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CĂLĂRAȘI: CANTINA DE AJUTOR SOCIAL OFERĂ MASĂ CALDĂ OAMENILOR FĂRĂ VENITURI

Scopul serviciului social constă în pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina și asigurarea transportului gratuit pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu.

În prezent la Cantina de Ajutor Social sunt 74 de persoane beneficiare din care 52 beneficiari minori până la 18 ani, 5 beneficiari cu vârsta de pensionare fără venituri și susținători legali, 12 beneficiari adulti cu grad de handicap sau pensie socială ce plătesc contribuția de 30% din venituri pe persoana,1 beneficiar adult ce servește masa în regim de urgență, 4 beneficiari adulți, care temporar nu realizează venituri, servesc masa pe o perioadă de 90 de zile.

Cantinele de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contracost, persoanelor aflate în situații economico- sociale sau medicale deosebite, conform legii nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social.

Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei sociale contra cost sunt persoanele care sunt îndreptățite să beneficieze de aceste servicii și care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fără a depăși costul meselor servite.

Categoriile de persoane care pot beneficia în mod gratuit de serviciile Cantinei de Ajutor Social sunt:
1. Copii în vârstă de până la 18 ani, dar nu mai mici de 2 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
2. Tinerii care urmează cursuri la zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută mai sus;
3. Persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
4. Pensionarii în funcție de cuantumul pensiei lunare;
5. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
6. Invalizi și bolnavi cronici;
7. Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri( pe o perioadă de cel mult 90 de zile/an)
8. În cazurile de urgență, servirea mesei la Cantina de Ajutor Social poate fi aprobată pentru cel mult 7 zile de către Director;
„Actele necesare întocmirii dosarului sunt:
1. copie certificat de naștere ai tuturor membrilor familiei;
2. copie act identitate pentru solicitant și pentru copii cu vârsta peste 14 ani;
3. copie livret familie;
4. copie după actul casei;
5. declarație scrisă dacă domiciliul nu corespunde cu cel din buletin;
6. adeverințe medicale pentru toți membrii familiei ;
7. certificat de încadrare in grad de handicap;
8. copie certificat căsătorie;
9. copie certificat deces;
10. copie act divorț ;
11. declarație notarială dacă soțul/ soția sau concubinul/ concubina a părăsit domiciliul;
12. adeverința eliberată de unitatea de învățământ pentru copiii cu vârsta școlară;
13.copie după sentința de arest;
14.adeverința teren agricol soț/ soție
15.adeverința venit soț/soție
16.cupoane alocații, pensii, indemnizații handicap, șomaj sau alte venituri;
17.adeverința AJOFM pentru persoanele apte de munca
18.certificat medical de constatare a capacității de munca/ adeverința medicală
, a declarat pentru CANAL SUD Claudia Stanca, director Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Călărași.

Sursa foto : asociatiapapageno.ro

Continue Reading
La Top