URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

BURSELE PENTRU STUDENȚII DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT PENTRU ANUL 2023-2024

Ordinul Ministerului Educației privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții din instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2023 – 2024, a fost publicat în Monitorul Oficial. 900 de lei este bursa socială și 3.200 de lei este cuantumul bursei de doctorat, indiferent de anul de studii, potrivit edupedu.

Studenții care urmează studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic vor avea o bursa de studiu de 3.158 de lei. De precizat, în acest an universitar nu este master de licență didactică.

Principalele prevederi ale Ordinului privind cuantumurile burselor pentru studenți:

„Suma de 3.200 de lei este cuantumul bursei de doctorat acordate studenților doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii.

Suma de 3.158 de lei este cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, egal cu salariul net al unui profesor debutant, garantat în plată la data de 1 octombrie 2023.

Se aprobă cuantumul burselor de excelență olimpică I/ internațională acordate studenților înmatriculați la programe de studii universitare de licență, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:

a) 3.300 de lei pentru premiul I;

b) 2.475 de lei pentru premiul II;

c) 1.650 de lei pentru premiul III.

Se aprobă cuantumul minim al bursei sociale care acoperă cheltuielile minime de masă și cazare, propus de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior, în valoare de 900 de lei.”

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, și orice prevedere contrară”, potrivit Art. 5.

Continue Reading
La Top