URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DEMAREAZĂ CONTROALE AMPLE

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor demarează
controale ample la nivel național care vizează utlizarea sau comercializarea ilegală de
substanțe psihoactive, phihotrope și stupefiante în produse de origine non-animală

Verificările vizează importatorii și depozitarii de semințe de cânepă utilizate pentru industria
alimentară, procesatori și comercianți de semințe de cânepă și de mac, produse derivate din
acestea sau care conțin semințe de cânepă și de mac, dar și procesatori și comercianți care ar
putea utiliza sau comercializa ilegal substanțe psihoactive, psihotrope si stupefiante în
produse alimentare de origine non-animală.

De asemenea, vor fi controlate depozite alimentare pentru produse de origine non-animală,
unități de fabricare și obținere a uleiurilor vegetale, a produselor de morărit, a produselor
făinoase și de brutărie, a produselor de cofetărie și patiserie, unități de fabricare a ciocolatei și
produselor zaharoase, alte unități care ar putea utiliza/comercializa ilegal substanțe
psihoactive, psihotrope si stupefiante în produsele alimentare de origine non-animală.

Precizăm că, la aceasta dată legislația specifică, în domeniul produselor alimentare, permite
comercializarea semințelor de cânepă care provin de la planta Cannabis sativa L, a semințelor
de mac și a produselor fabricate din aceste semințe, cum ar fi uleiul din semințe, făina din
semințe și semințele degresate, produse de panificație sau produse derivate din acestea.

Prezența tetrahidrocanabinol (THC) și a alcaloizilor de mac este permisă în anumite limite,
așa cum acestea sunt reglementate la nivelul UE, în cadrul legislației privind contaminanții.
În funcție de specificul unității controlate și de produsele disponibile la data controlului,
inspectorii ANSVSA vor preleva probe din semințe de cânepă, semințe de mac, produse
derivate din acestea sau care le conțin, în vederea determinărilor de laborator de contaminanți, cum sunt THC și alcaloizii de opium, așa cum acestea sunt prevăzute în Programul ANSVSA de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.

Dacă există suspiciunea că în anumite produse alimentare, cum ar fi: ciocolată, biscuiți,
batoane din cereale, jeleuri, drajeuri, gumă de mestecat, energizante, bere, ar conține
substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, substanțe psihotrope sau stupefiante,
contrar legislației in vigoare, se vor preleva probe din aceste produse.

Probele prelevate vor fi transmise spre analiză la Institutul de Igienă și Sănătate Publică
Veterinară (IISPV), institut național de referință în domeniul siguranței alimentelor.
În situațiile în care, în timpul controalelor oficiale se identifică neconformități privind
depășirea nivelului maxim admis de contaminanți în produsele alimentare, se vor lua măsuri
pentru ca produsele să nu fie puse pe piață și/sau vor fi retrase de la comercializare, după caz,
iar aceste depășiri se notifică prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje.

Dacă se constată că la nivelul obiectivelor verificate, nu sunt respectate prevederile legislației
în vigoare, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene vor aplica
sancțiuni contravenționale și, după caz, vor reține oficial produsele neconforme, vor suspenda sau interzice activitate unităților respective și vor fi informa celelalte autorități competente.
În conformitate cu prevederile Legii nr 194/2011, orice operator care desfăşoară sau
intenţionează să desfăşoare operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive
prin consum, chiar dacă scopul pentru care a fost produs nu este consumul, altele decât cele
care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, are obligaţia de a solicita la
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin Institutul
pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar (ICBMV), o
autorizaţie, care va fi acordată după avizul unei comisii alcătuite din reprezentanții
Ministerului Sănătății și ai Ministerului Afacerilor Interne.

După autorizare, A.N.S.V.S.A. ţine şi actualizează un registru special în care se înscriu
operaţiunile şi produsele pentru care se emite autorizaţie, precum şi operatorii autorizaţi;
datele din registru se fac publice prin afişare pe pagina de internet a instituţiei.
Precizăm faptul că, până în prezent, ICPBMV nu a primit nicio solicitare de autorizare în
temeiul Legii nr. 194/2011.

„ANSVSA participă, împreună cu alte autorităţi şi instituţii publice abilitate, la elaborarea
normelor specifice din domeniu, precum şi la acţiuni de combatere a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în limita atribuţiilor stabilite prin legislaţia specifică.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este determinată să își aducă contribuția în lupta împotriva drogurilor.
Prin intensificarea acțiunilor noastre specifice de control, ne angajăm alături de celelalte
instituții ale statului să protejăm sănătatea publică și să contribuim la combaterea acestui
flagel, cu consecințe dezastruoase pentru întreaga societate”, a afirmat președintele ANSVSA,
Alexandru Bociu.

Continue Reading
La Top