URMĂREȘTE-NE

AGRICULTURĂ

APIA PRIMEȘTE CERERI DE PLATĂ PENTRU CANTITĂȚILE DE MOTORINĂ UTILIZATE ÎN AGRICULTURĂ

APIA primește Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente trimestrului III al anului 2023.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii că, până la data de 31 octombrie 2023 inclusiv, primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente trimestrul III al anului 2023 (01.07. – 30.09.2023), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Cererile se depun la Centrele APIA de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de documentele din Anexă. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătura și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare ca diferenţa dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse și are o valoare unitară de 1,529 lei/litru, în conformitate cu HG nr. 60/2023.

 

 

Continue Reading
La Top