URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

AMENZI DE 56.000 DE LEI, APLICATE DE ITM CĂLĂRAȘI, ÎN URMA UNOR CONTROALE

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călărași a efectuat controale, în perioada 14-20 martie 2022, pentru combaterea muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Potrivit unui comunicat de presă al ITM, au fost efectuate 35 de controale în domeniul relaţiilor de muncă, în urma cărora au fost sancţionaţi șapte angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 23.000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 37 de controale, 32 de angajatori fiind sancţionaţi. Au fost aplicate amenzi în valoare de 33.000 de lei. Pentru neconformităţile constatate, au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere.

Acţiunile de control au fost efectuate  în diferite domenii de activitate: comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, restaurante, comerţ, captarea şi tratarea apei, tăierea şi fasonarea pietrei, învăţământ, transporturi, agricultură, depozitări.

Printre neconformităţile constatate, ITM Călărași enumeră următoarele:

 • angajatorul nu a făcut dovada comunicării deciziilor de încetare a contractelor individuale de muncă (CIM), a adeverinţei și extrasului REVISAL;
 • angajatorul nu a respectat prevederile legale referitoare la acordarea repausului săptămânal, durata maximă a timpului de muncă, munca în zilele de sărbătoare legală;
 • neîncheierea în formă scrisă a CIM;
 • angajatorul nu a ţinut evidenţa orelor prestate de salariaţi cu ora de începere şi de sfârşit a programului de lucru;
 • neacordarea drepturilor salariale;
 • necompensarea concediilor de odihnă la încetarea CIM;
 • accesul și căile de circulație din stația de alimentare cu GPL nu au fost semnalizate corespunzător;
 • angajatorul nu a realizat semnalizarea de securitate a zonelor unde pot apărea atmosfere explozive;
 • acordarea echipamentului de protecţie necorespunzător, acesta fiind din materiale care nu pot produce descărcări electrostatice;
 • nu s-a respectat frecvența examenelor medicale periodice;
 • unitatea nu a prezentat IP SSM privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locul de muncă;
 • semnalizarea de securitate insuficientă – indicatoare de avertizare lipsă la intrarea în zonele cu risc;
 • nu s-a finalizat controlul medical periodic la noii angajați.

Foto: www.informatiata.ro

Continue Reading
La Top