URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

AFLĂ CE SUME POȚI ACCESA PRIN “CAMPANIA NAȚIONALĂ DE ÎMPĂDURIRI 2022-2026”

Campania națională de împădurire este un program guvernamental care are ca scop creșterea suprafețelor împădurite prin plantarea de noi arbori. Aceasta este o inițiativă importantă pentru protejarea mediului și a ecosistemelor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, combaterea schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității aerului. În cadrul acesteia, guvernul poate furniza resurse financiare, materiale și umane pentru a ajuta la plantarea de arbori în zonele identificate ca fiind cele mai potrivite.

În contextul schimbărilor climatice este necesară majorarea suprafețelor împădurite. O mare oportunitate fiind posibilitatea accesării de fonduri prin PNRR, România este deficitară la capitolul de fond forestier, având în vedere că la nivelul Uniunii Europene media este undeva la 39%, iar la noi este de aprox 28%. Astfel măsura de invesții, sprijin pentru noi suprafețe ocupate de păduri, vizează realizarea de noi păduri și suprafețe acoperite cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbări climatice, prin identificarea terenurilor, finanțarea pădurii și a lucrărilor de îngrijire a plantațiilor. Această măsură determină creșterea suprafețelor acoperite cu vegetație și înființarea unor perdele forestiere de protecție. Pentru implimentarea măsurii de investiție de mai sus, gărzile forestiere teritoriale din structura mediului, apleor și pădurilor au un rol deosebit de important în validarea conturilor și amplasamentelor terenurilor, emiterea avizelor pentru elaborarea proiectelor de împădurit, verificarea și avizarea proiectelor de păduri și verificarea lucrărilor de plantare și întreținere a plantațiilor realizate. Actualul ghid se referă la o sumă totală de 500 de milioane de euro, numai pentru partea de reîmpădurire. Este o sumă destul de considerabilă și ar fi păcat să nu o putem accesa să realizăm ce ne-am propus. Concret, se dorește din cele 56 de mii de hectare, per total, până în 2026, realizarea pentru anul acesta, undeva la 25 de mii de hectare, diferența până la sfârșitul perioadei. Suprafața minimă de teren pentru împădurire, pentru trupuri de pădure, este de 0,5 hectare, iar pentru perdele forestiere, undeva la 0,1 hectare. Suma totală în acest program este, de fapt, de 803 milioane de euro, din acesta sumă, 500 sunt pentru partea de împădurire, 100 și ceva de milioane de euro, parte de reîmpădurire în zonele afectate de calamități, pentru partea de pepiniere, și pentru consultanță este alocat 1 milion de euro. Toată procedura, din punct de vedere tehnic, se va desfășura pe Garda Forestieră, în cazul Călărașiului, Garda Forestieră București.” – a declarat, secretarul de stat, Dan Ștefan Chiru, din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

“Măsura se compune din patru piloni de acțiune în principal. Primul este despre înființarea de noi plantații forestiere, de noi suprafețe ocupate cu păduri. A doua se referă la reîmpădurirea suprafețelor, proprietate publică sau privată, care au fost ocupate cu păduri și care din cauza factorilor perturbatori, gen incendii de pădure, furtuni, vânturi puternice, calamități, au fost rase și se pot reîmpăduri pe această măsură. Al treilea pilon este înființarea de pepiniere silvice, la momentul acesta este un deficit foarte mare de puieți. Ultimul pilon este îmădurirea acelor terenuri care au fost constituite în perimetre de ameliorare.” –a declarat, inspectorul, Idorașcu, al Gărzii Forestiere București.

Avantajele sunt multiple. Se alocă o sumă de 456 de euro pe hectar pentru această înființare de terenuri cu vegetație forestieră, 20 de ani, atât pentru proprietar, cât și pentru beneficiar, plus, pentru terenurile care sunt încadrate pe subvenții de la Apia, se alocă o pierdere de venit agricol de 190 de euro, timp de 12 ani. Sunt 656 de euro pe care proprietarul sau beneficiarul îi primește pentru înființarea acestor plantații forestiere. Fără perdelele forestire zona aceasta se va transforama în deșert din cauza vântului. Avanatajul mare este că pentru aceste perdele forestiere nu se schimbă categoria de folosință a terenului, terenurile rămân agricole cu vegetație forestieră. Ele vor fi notificate ca 20 de ani, beneficiarii, nu au voie să le defrișeze, dar pot fi exploatate, puteți beneficia de masele rezultate de acolo. Puteți să le faceți păduri și să primiți niște compensații pe carbonul care se înmaganzinează în biomasă în compensație cu gazele toxice și noxele emise în atmosferă. Formulele de împădurire sunt foarte simple, se poate planta orice fel de specie. Lucrările de execuție se pot realiza inclusiv de proprietar. Sumele sunt destul de consistente, doar partea de proiectare trebuie realizată de o firmă specializată. Pentru suprafețele de păduri înființate noi puteți realiza și gardul perimetral, cheltuielile pentru realizarea acestuia sunt eligibile. Toată lumea poate accesa acastă măsură, mai putin societățile care au obligații la litigii, sunt menționate în ghid. Toată procedura se realizează online.-a adăgat inspectorul.

Decontarea se va realiza până la sfârșitul anului.

Beneficiarii eligibili pentru acest program sunt: Instituțiile publice, respectiv municipii, orașe, comune, alte persoane de drept public sau forme asociative ale acestora, deținători privați, persoane fizice, persoane fizice autorizate, societăți comerciale, UAT, domeniul privat sau alte persoane juridice cu drept privat indiferent de forma de asociere.

În acest program se poate împădurii chiar dacă terenul nu are cadastru.

Continue Reading
La Top