URMĂREȘTE-NE

SOCIAL

AFLĂ CE CATEGORIE DE ANGAJAȚI VA AVEA PARTE DE MAJORĂRI SALARIALE

Potrivit unui proiect de ordin de ministru, care a fost publicat în dezbatere pe site-ul Ministerului Justiției, polițiștilor din penitenciare li se vor majora salariile de funcție cu 75%, în anumite condiții, pentru munca suplimentară.

Proiectul de act normativ reglementează chestiuni importante privitoare la munca suplimentară prestată de polițiștii din penitenciare.

Actul prevede că munca suplimentară prestată în anul 2023, de către polițiștii din penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare, se plătește cu drepturile salariale corespunzătoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru la care se aplică o majorare de 75% din salariul de funcție, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

Actul mai prevede că ”plata muncii suplimentare în condițiile legii și ale prezentului ordin nu aduce atingere drepturilor prevăzute de lege pentru muncă prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care se aplică în mod corespunzător, cele două tipuri de muncă având regim juridic specific fiecăruia, evidență timpului lucrat ținându-se distinct”

Documentul mai prevede că ordonatorii de credite din sistemul administrației penitenciare au obligația de a dispune măsuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesară refacerii capacității de muncă a personalului propriu care a prestat muncă suplimentară.

Totodată, noua prevedere spune că: ”muncă suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, în scris, fără a se depăși 180 de ore anual; în cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii, precum și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate”.

Noul act normativ prevede că ”plata majorării se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma salariilor de funcție, salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a salariilor de comandă, stabilită la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor”.

Sursă text: ziarulunirea.ro

Sursă foto: infofinanciar.ro

Continue Reading
La Top