URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

AFLĂ CALENDARUL DE ADMINISTRARE A EVALUĂRILOR NAȚIONALE

Astăzi, încep evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023.

Important:
Rezultatele obţinute la evaluările naționale II, IV, VI nu se afișează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.
Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

  • elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune;
  • informarea elevilor şi a părinţilor/a reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate și comunicarea către aceștia, dacă este cazul, a planurilor individualizate de învățare.

Continue Reading
La Top