URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ADR SUD MUNTENIA: PLANIFICARE STRATEGICĂ LA NIVEL LOCAL

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a continuat seria evenimentelor dedicate realizării Foii de parcurs regionale referitoare la consolidarea capacității administrative pentru perioada 2021-2027, organizând luni, 1 noiembrie 2021, online, prin intermediul aplicației Zoom, cel de-al doilea eveniment dedicat Grupul extern de lucru constituit la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia pe această temă.

În cadrul întâlnirii, la care au participat reprezentanți ai autorităților publice locale din regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, au fost prezentate „Ghidul pentru Foi de parcurs pentru consolidarea capacității administrative – set de instrumente practice”, elaborat de Comisia Europeană, precum și „Instrumentul de auto-evaluare în vederea consolidării capacității administrative, pentru Autoritățile de Management care gestionează fonduri UE în cadrul politicii de coeziune”, elaborat de OECD. Aceste instrumente stau la baza realizării foii de parcurs regionale, prin analizarea situației existente a capacității administrative și stabilirea obiectivelor și acțiunilor care să soluționeze provocările cheie identificate, precum și implementarea acțiunilor propuse.

De această dată, subiectul exercițiului interactiv pentru care participanții au identificat și prioritizat câteva provocări, soluțiile lor și actorii responsabili pentru implementare, a fost „Planificarea strategică la nivel local”. Algoritmul exersat va sta la baza definitivării foii de parcurs regionale, în cadrul unui calendar clar definit de realizare și implementare a acesteia.

Întâlnirea a avut ca obiectiv principal crearea mecanismelor necesare pentru dezvoltarea capacității administrative a Autorității de Management POR Sud – Muntenia și a autorităților publice locale din regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, pentru o mai bună implementare a Programul Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027 și a politicii de coeziune.

Seminarul a fost organizat având în vedere prevederile Regulamentului UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Dispozițiilor Comune, care pun accentul pe consolidarea capacității administrative prin elaborarea unei foi de parcurs. Documentul, ce are un caracter strategic, se va realiza la nivel regional, identificând provocările sau problemele întâmpinate de beneficiari sau părțile interesate în gestionarea fondurilor europene, și va include măsuri pentru consolidarea capacității administrative a autorităților publice locale.

Continue Reading
La Top