URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ADIECOAQUA: S-A APROBAT DOCUMENTAȚIA PENTRU PROIECTUL DE EXTINDERE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI CANAL

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), a asigurat, în luna februarie 2022, semnarea a 160 contracte de finanțare cu o valoare totală de aproximativ 650 milioane lei.

Proiectele finanțate vizează cu precădere măsuri de sprijin pentru combaterea pandemiei în școli și spitale, dar și îmbunătățirea eficienței energetice sau dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare.

Județul Călărași a fost unul dintre beneficiarii fondului european care vizează consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică având o valoarea totală de 11.975.643 lei.

Membrii Consiliului Director al Asociatiei “Ecoaqua” a fost convocat în data de 10 martie 2022 la ora 10 la sediul asociației. Ședința a fost prezidată de către președintele Consiliului Județean Călărași Vasile Iliuță și de către Constantin Sava președintele A.G.A A.D.I ECOAQUA.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

  1. Prezentarea spre aprobare a:
  • Strategiei de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ECOAQUA- județele Călărași și Ialomița.
  • Studiului de specialitate privind indicatorii de performanță ai serviciului pentru fiecare UAT membru al Asociației, în conformitate cu art. 8 pct 2 din Legea 241/2006, respectând Anexele 1 și 2 ale regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din 20.03.2007.
  • Anchetei demografice în conformitate cu Contractul de Delegare nr. 2476 din 29 octombrie 2007.

2. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare a asociației pentru anul 2021.

3. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al Consiliului Director, asociat situațiilor financiare ale asociației pentru anul 2021.

4. Prezentarea spre aprobare a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022.

5. Prezentarea spre aprobare a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022.

6. Prezentarea spre aprobarea includerii ăn cadrul documentațiilor de atribuire ale proiectului major menționat anterior a unei condiții suspensive, conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022.

7. Prezentarea spre aprobare pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al A.D.I Ecoaqua Călărași.

8. Diverse.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top