URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ACTIVITATEA INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “BARBU ȘTIRBEI” AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI DESFĂȘURATĂ PE PARCURSUL ANULUI 2022

Îndeplinirea funcţiilor de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor în situaţii de urgenţă, la nivelul zonei de competenţă.

În anul 2022, în zona de competenţă a I.S.U. ”Barbu Știrbei” Călăraşi, forţele de intervenţie au fost solicitate pentru gestionarea unui număr de 10635 situaţii de urgenţă:
►1155 pentru stingerea incendiilor (317 pentru stingerea incendiilor la gospodării, instituții și obiective & 838 intervenții la incendii de vegetaţie și altele) reprezentând aproximativ 11 % din totalul intervenţiilor, 73 fiind încooperare cu SVSU sau SPSU;
► 8189 pentru asistență medicală de urgență, dintre care 6423 reprezintă misiuni pentru ajutor medical de urgenţă, iar 223 sunt intervenții pentru descarcerare, ceea ce reprezintă 76,94% din totalul intervenţiilor, iar 874 sunt intervenții transport persoane suspecte COVID către unități spitalicești sau spații de izolare;
► 1291 pentru protecția populației, dintre care 258 reprezintă misiuni de salvare/căutare persoane, degajări persoane din explozie, în urma prăbușirii, rămase blocate, sprijin SAJ, alte cauze, cu intenţia de a se arunca în gol, 33 salvări de animale, 172 asigurări măsuri PSU la evenimente publice de amploare, 562 recunoașteri în teren și informări preventive, 36 exerciții EXFT și 11 alte intervenții, 219 alte situații de urgență .
În conformitate cu principalii indicatori de performanţă din HG nr. 951 din 15 decembrie 2016 privind aprobarea de consolidare şi dezvoltarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025:
▬ timpul de răspuns în situaţii de urgenţă (urban, rural) la stingerea incendiilor, nu trebuie să depășească:
● 8 min, în zonele urbane, la cel puţin 90% din cazurile de urgenţă;
● 14 min, în zonele rurale, la cel puţin 75% din cazurile de urgenţă.
Astfel, la nivelul ISU Călărași, timpii de răspuns la cele 317 incendii pe anul 2022 au fost:
√ 6 min și 41 sec, în zonele urbane, la toate cazurile de urgenţă;
√ 13 min și 47 sec, în zonele rurale, la cel puţin 75% din cazurile de urgenţă,
Indicator de performanță realizat la nivelul ISU Călărași.
▬ timpul de răspuns în situaţii de urgenţă (urban, rural) la intervenții de prim ajutor calificat, nu trebuie să depășească:
● 6 min, înzonele urbane, la celpuţin 90% din cazurile de urgenţă;
● 9 min, în zonele rurale, la celpuţin 75% din cazurile de urgenţă.
Astfel, la nivelul ISU Călărași, timpii de răspuns la cele 6899 intervenții pe anul 2022 au fost:
√ 3 min și 10 sec, în zonele urbane, la toate cazurile de urgenţă;
√ 8 min și 54 sec, în zonele rurale, la celpuţin 75% din cazurile de urgenţă.
Indicator de performanță realizat la nivelul ISU Călărași.

Alte activități și misiuni
► Transmiterea a 1407 situaţii notificări tip SMS, astfel:
la 1273 de intervenţii;
la 134 atenţionări hidro-meteorologice, astfel:
1 avertizare meteorologică „cod ROȘU”;
17 avertizări meteorologice „cod PORTOCALIU”;
116 atenţionări meteorologice „cod GALBEN”.
► Au fost transmise 3 mesaje Ro-Alert; 2 pentru manifestări fenomene meteorologice periculoase (intensificări deosebite ale vântului) și 1 pentru Campania de prevenirea incendierilor de vegetație uscată;
►Monitorizarea a 11.906 transporturi deşeuri periculoase / cantitate de 53.888 tone;
►Transmiterea de adrese către autorităţile publice locale în vederea instituirii măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, pe timpul atenţionărilor / avertizărilor meteorologice;
►Participarea la 54 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, asigurând convocarea membrilor comitetului şi întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor și participarea la redactarea a 54 hotărâri de CJSU Călărași;
►Participarea în cadrul comisiilor de:
stabilirea cheltuielilor cauzate de pornirea staţiilor de desecare ale ANIF- Călăraşi;
stabilirea efectuării lucrărilor de întreținere a lucrărilor hidrotehnice;
stabilirea despăgubirilor ca urmare a necesității sacrificării efectivelor de păsări din cauza gripei aviare;
stabilire a despăgubirilor ca urmare a necesității sacrificării efectivelor de porcine din cauza pestei porcine africană;
►Desfășurarea a 21 exerciţii de înştiinţare, în vederea cunoaşterii nivelului de operativitate a componentelor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
►Desfășurarea a 21 exerciţii de alarmare publică, în vederea punerii în funcţiune şi a cunoaşterii stadiului de operativitate a celor 91 sisteme de alarmare publică;
►Organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de pregătire a personalului operativ, planificate în perioada analizată;
► S-a asigurat continuitatea şi coordonarea C.J.C.C.I. Călărași pe timpul gestionării afluxului de refugiați din Ucraina;
► S-au desfășurat misiuni de conducere și coordonare a acțiunilor de răspuns pe timpul gestionării afluxului de refugiați din Ucraina, în cadrul Centrului Național de Conducere și Coordonare Intervenții constituit la U.S.I.S.U. Ciolpani și în cadrul Punctului Operativ Avansat Isaccea, județul Tulcea;
► S-au desfășurat misiuni de intervenție pe timpul gestionării afluxului de refugiați din Ucraina, în cadrul Punctului Operativ Avansat Siret, județul Suceava, precum și misiuni de transport material către HUB Logistic Suceava;
►S-au desfășurat activități pe linia creșterii nivelului de pregătire profesională și de dotare cu tehnică și echipamente de intervenție, prin implicarea inspectoratului în cadrul proiectelor de finanțare europeană: proiectul ROBG-415: Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Călărași-Dobrich, proiectul RO-BG: Managementul de risc si protectia la inundatii in regiunea transfrontalieră Călărași-Polski Trambesh, proiectul ROBG-481: Managementul eficient în situații de urgență in regiunea transfrontalieră Călărași-VelikoTarnovo
Asigurarea respectării prevederilor actelor normative din domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă; îmbunătăţirea continuă a nivelului de protecţie în situaţii de urgenţă a persoanelor, patrimoniului cultural naţional şi a bunurilor materiale; reducerea numărului de incendii, incendii de vegetaţie uscată, precum şi a victimelor rezultate din acestea; realizarea unor construcţii şi amenajări conforme din punct de vedere al cerinţei fundamentale securitate la incendiu; transparenţă în lucrul cu societatea civilă; identificarea pericolelor de producere a situaţiilor de urgenţă la obiective / amplasamente cu risc de incendiu şi / sau unde se desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; cresterea capacitatii operationale a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă prin îmbunătăţirea încadrarii şi dotarii.
Activitate desfășurată:
► Informări preventive: 444
În anul 2021 au fost derulate campanii naţionale de informare şi conştientizare a populaţiei, conform ordinelor I.G.S.U., după cum urmează:
● RISC. Proiectul I–Renunță! Improvizațiile Sunt Catastrofale!
● Campania RISC. Proiectul II – Siguranța nu e un joc de noroc!
● Campania RISC. Proiectul III – Siguranța NU e un joc de noroc!
● Campania NU TREMUR LA CUTREMUR
● Campania RISC. Proiectul IV – Mai bine previi, decât să nu fii!
● Campania RISC. Proiectul V – Scăpările de gaze
● Campania RISC. Proiectul VI – ”Ai grijă la cea mai mare grijă – Siguranța copilului tău”.
● MARȚI 13 – ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE
● Campania „Nu încărca butelia la stația GPL!
► Persoane participante la inf. preventive: 5150
► Asistențe tehnice de specialitate: 203
► Petiții: 23
Activitate desfășurată:
► Acorduri, avize, autorizații: 195
● Acord pentru organziare jocuri de artificii: 11
● Acord pentru comercializare articole pirotehnice: 17
● Autorizații pentru securitate la incendiu emise: 58
● Avize pentru securitate la incendiu emise: 55
● Avize protecție civilă: 1
● Acorduri de securitate la incendiu: 3
● Aviz amplasare în parcelă: 6
● Aviz Plan Urbanistic Zonal: 43
● Aviz Plan Urbanistic General: 1
Activitate desfășurată:
► Controale: 623
● la localități 23;
● la operatori economici 407;
● la instituții 142;
● la obiective seveso 12;
● la obiective de investiții 2;
● audituri de supraveghere 21;
● la SVSU / SPSU 16.
► amenzi cuantum: peste 530 mii lei
Activitate desfășurată:
► Controale fumat: 27
● 1 avertisment persoană fizică
● 4 amenzi persoane fizice cuantum: 2.000
● 2 amenzi persoane juridice cuantum: 10.000
Elaborarea, controlul şi îndrumarea activităţilor care vizează pregătirea personalului operativ, cel din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, autorităţilor, salariaţilor, respectiv ocupaţiilor din domeniul reglementat, precum şi coordonarea activităţii de voluntariat la nivelul unităţii.
Pregătirea personalului operativ s-a efectuat prin:
► pregătire de specialitate – program săptămânal al fiecărei subunităţi de intervenţie, fiind respectate direcţiile de acţiune stabilite;
► tragerile cu armamentul;
► pregătire specială în bazele de pregătire şi centrele de formare sau antrenament: stagii de pregătire și perfecționare;
► educaţie fizică şi sport.
Pregătirea și formarea autorităților / populației – pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă:
● instruire anuală cu şefii centrelor operative pentru situații de urgență ;
● instruire anuală cu inspectori de protecţie civilă/ cadre tehnice cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;
● instruire anuală cu preoţii parohi;
● convocări de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
● convocare de pregătire cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
● convocare anuală a conducătorilor operatorilor economici sursă de risc incluși în P.A.A.R.;
● convocare de pregătire anuală cu șefii celulelor de urgență din cadrul operatorilor economici – sursă de risc;
● instruire anuală cu administratorii/ conducătorii operatorilor economici din agricultură;
● instruire anuală cu conducătorii/ directorii instituţiilor de învătământ şi personalul didactic desemnat să execute pregătirea;
● instruire anuală cu președinții comitetelor locale pentru situații de urgență;
● cursurile organizate de Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova;
● cursurile organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.
La nivelul județului Călărași funcționează:
► un număr de 53 servicii voluntare pentru situații de urgență, din care numai 10 servicii au obţinut avizul de înfiinţare şi pentru sectorul de competenţă (Municipiile: Călăraşi, Olteniţa şi comunele: Ciocăneşti, Dor Mărunt, Jegălia, Perişoru, Roseţi, Ştefan cel Mare, Grădiștea și Borcea)
► un număr de 13 servicii private pentru situații de urgență, dintre care:
▬ 7 servicii private proprii proprii înființate ca serviciu propriu de categoria P1 în cadrul operatorilor economici din județulul Călărași. Din cele 7 servicii 5 au obținut aviz de înființare și aviz sector de competență.
▬ 5 servicii private proprii înfiinţate în alte judeţe, cu sector de competență în județul Călărași (toate au obţinut aviz pentru sector de competenţă:
▬ 1 serviciu privat înființat ca societate prestatoare de servicii, în municipiul București, cu sector de competență în județul Călărași
Organizarea concursurilor tematice de specialitate “Cu viaţa mea apăr viaţa” “Prietenii pompierilor” și a Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Activitatea de voluntariat în cadrul inspectoratului este desfăşurată de un număr de 35 voluntari angrenați conform competențelor dobândite în intervențiile structurilor operative
Asigurarea unui nivel calitativ şi cantitativ corespunzător de ocupare cu personal a posturilor prevăzute în statul de organizare, potrivit necesităţilor şi posibilităţilor de alocare a resurselor, conform normelor legale incidente;
Asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului;
Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii şi acţiunilor specifice domeniului de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor
Procentul de încadrare al posturilor unității este de 80,76%
Pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate 51 de pierderi de personal din care:
● 11 ofițeri
● 39 de subofițeri
(6 cadre militare mutate la alte unități M.A.I., 44 de treceri în rezervă și 1 deces al unui personal contractual).

La capitolul încadrări de personal, pe parcursul anului s-au înregistrat 59 astfel de activități astfel:
● 5 ofițeri și 2 subofițeri au fost mutați în cadrul inspectoratului nostru de la alte unități,
● 46 de persoane au fost chemate în activitate din sursă externă, ca urmare a promovării unor concursuri organizate în acest sens dintre care: 1 ofițer, 24 de subofițeri și 21 de Soldați Gradați Profesioniști
● prin repartiție de la instituțiile de învățământ ale M.A.I.: 2 maiștri militari și 4 subofițeri.

Deși numărul cadrelor intrate în sistem este mai mai decât al celor ieșite, deficitul este mărit datorită apariției unui număr de posturi în structurile operative ale subunităților de intervenție.
În cursul anului 2022 pregătirea continuă și de specialitate s-a axat pe şedinţe de pregătire desfăşurate în comun pe structuri funcţionale, pregătirea individuală dirijată şi educaţie fizică.
Pentru sesiunile de admitere, martie-aprilie 2022, respectiv septembrie-octomrie 2022, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti s-au recrutat un număr de 31 (19/13) candidaţi, dintre aceștia promovând examenul examenul de admitere 7 (4/3) candidați.
Pentru sesiunea de admitere august-septembrie 2022, la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” cadrele Serviciului Resurse Umane au recrutat un număr de 7 candidaţi, dar niciun candidat nu a promovat examenul de admitere.
În anul 2022 nu au fost înregistrate evenimente de muncă.
Majoritatea activităților propuse pentru anul trecut au fost îndeplinite, cu excepția examenului medical periodic pentru personalul unității din lipsa alocării fondurilor, în sensul că doar pentru 165 de cadre militare au fost obținute fonduri în vederea efectuării acestuia.
În anul 2022 s-au adoptat măsuri tehnice, organizatorice și igienico-sanitare pentru prevenirea infectării personalului unității cu virusul SARS CoV-2.
Asigurarea condițiilor privind adaptarea personalului M.A.I. la mediul de muncă specific, vizând creșterea performanțelor personale, identificarea timpurie a semnelor/simptomelor psihice și remisiunea strărilor disfuncționale, precum și menținerea sănătății psihice pentru toate categoriile de personal
Asigură întocmirea şi raportarea către ordonatorul secundar de credite a Situaţiilor financiare; întocmirea angajamentelor bugetare, propunerilor de angajare şi a ordonanţărilor pentru cheltuielile de personal; înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor patrimoniale conform documentelor justificative primite de la compartimentele de specialitate.
Creditele puse la dispoziţia unităţii în 2022, au fost utilizate în procent de 99,68 %, după cum urmează:
61 mil lei
Titlul I – ”Cheltuieli de personal” 54 mil lei;
Titlul II “Cheltuieli materiale” 2,7 mil lei;
Titlul X Fonduri externe 0,4 mil lei
Titlul IX Asistenţă socială și refugiați 4 mil lei
Titlul IX Asistență socială pt familie 0,3 mil lei
Titlul XV Active nefinanciare 0,04 mil lei

Achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări, pentru buna desfăşurare a activităţi unităţii.
În 2022, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor unităţii, au fost iniţiate 1049 de cumpărări directe (online+offline), 1019 de cumpărări online, iar 30 de cumpărări offline, pentru asigurarea bunurilor şi serviciilor.
Ponderea cea mai mare au avut-o achizițiile de reparaţii curente – aprox. 430 mii lei (300 mii lei pe reparații auto și 130 mii lei pe reparații imbiliare).
Valoarea totală a achiziţiilor directe efectuate în 2022 a fost de 1,8 mil. lei, din care 1,7 mil. lei – online, adică 97,5 % achiziţii atribuite online.
Se preocupă de realizarea cadrului funcţional în vederea asigurării suportului material necesar desfăşurării la parametrii de performanţă a misiunilor specifice unităţii, urmărind gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic
Managementul asigurării tehnice de autovehicule, în anul 2022, a avut ca principale obiective organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice desfăşurate de personalul tehnic, cât şi de personalul destinat exploatării autovehiculelor.
Autovehiculele din dotarea unităţii sunt alocate în proporţie de 75% pentru executarea de activităţi operative. Pentru activităţi logistice şi de suport, sunt alocate autovehicule în proporţie de 25%.
Din analiza statistică s-a observat o creștere a numărului de km parcurși de la 785 mii în 2021la 810 mii în 2022(cauzat în principal de creșterea numărului de intervenții de stingere)
Totodată, se poate observa o creștere semnificativă a numărului de ore de funcționare a motoutilajelor (55,6%), acest lucru datorându-se dislocării generatorului de 100kVA la Punctul Operativ Avansat Isaccea pentru misiunea din perioada martie – mai 2022.
Gradul de înzestrare cu autovehicule, în raport cu prevederile tabelei de înzestrare este în procent de 70 %.
Pe linie de înzestrare în acest an unitatea noastră a fost dotată cu:
► O autospecială de stingere cu apă și spumă de 10.000 litri în valoare de 1.698.368 lei distribuită de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care a fost repartizată la Garda de Intervenție Budești;
► O autospecială de stingere cu apă și spumă de 4000 de litri în valoare de 1.594.193,02 distribuită de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care a fost repartizată la Secția de Pompieri Lehliu-Gară;
► Un container pentru suportul logistic al intervențiilor pe partea de cazarmament în valoare de 752.372,09 lei distribuit de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care a fost repartizat la Detașamentul de Pompieri Oltenița.
► Un container ce asigură dușurile pentru tabăra mobilă în valoare de 230.421,29 lei și Un container ce asigură toaletele pentru tabăra mobilă în valoare de 240.382,78 lei distribuite de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care a fost repartizat la Secția de Pompieri Dragalina

De asemenea în urma eforturilor depuse au intrat în patrimoniul unității 10 autovehiculele achiziționate prin grija Asociației de Dezvoltare Intercomunitare “Situații de Urgență Sud Muntenia” în perioada 2011 – 2015 (o autospecială pentru descarcerare grea, 2 autoambulanțe, o autofreză și 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă), din care o autospecială este transferată temporar până la data de 31.01.2023 la Inspectoratul pentru Situații de Ugență al Județului Constanța.

Tot pe linie de înzestrare trebuie, având în vedere vechimea îndelungată și uzura fizică unitatea a casat pe parcursul anului trecut un număr de 9 autovehicule (o autoambulanță, o autoutilitară, 3 autocamioane și 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă)
Se poate observa astfel că la capitolul autosepciale de stingere unitatea încă are un deficit semnificativ, tehnica scoasă din uz fiind în continuare mai numeroasă decât cea recepționată.
Vechimea tehnicii de interveţie
~ pentru autospecialele de stingere a incendiilor
● între 0 şi 10 ani – 6 autospeciale
● sub 10 şi 20 de ani – 7 autospeciale
● între 20 şi 30 de ani – 3 autospeciale
● peste 30 de ani – 4 autospeciale (la Dragalina, Lehliu-Gară, Oltenița și Borcea)
2 autospeciale cu o vechime de peste 30 de ani sunt retrase din uz, urmând a fi întocmite documentele necesare casării.

~ pentru tehnica SMURD
● peste 10 ani – 2 ambulanțe Mercedes (Oltenița și Dragalina) și 2 ambulanțe VW (la Oltenița și Călărași)
● între 5 şi 10 ani – 2 ambulanţe, VW (la Chiselet și Călărași) vehiculul UTV tip ARGO și 1 ATPVM (Călăraşi), o autospecială pentru descarcerare (Lehliu-Gară)
● sub 5 ani – cele 6 ambulanţe VW achiziționate de către IGSU (2 sosite la finalul anului 2018 și 4 pe parcursul anului 2019), o autospecială pentru descarcerare (Călărași)
Administrativ

Pe parcursul anului 2022, au fost efectuate lucrări de reparații curente majore, cheltuindu-se pe materiale de cazarmare suma de 163.00 lei în creștere cu 15% față de anul 2021 când s-a cheltuit suma de 142.072 lei.
Trebuie menționat faptul că începând cu luna august 2022 sediul Inspectoratului s-a mutat în strada Oborului nr. 2 într-o incintă aparținând Grupului Școlar Tehnologic Auto, ca urmare a demarării investiție de consolidare, mansardare și refuncționalizare a clădii administrative de la sediul Inspecoratului și al Detașamentului de Pompieri Călărași – investiție în valoare de 34.828.040,09 lei (aproximativ 7 milioane de euro) – finanțată cu ajutorul Băncii Mondiale și prin Inspectoratul General pentru Sitații de Urgență.
Intendenţă
În vederea creșterii gradului asigurare a echipamentului de protecție pentru personal unitatea e efectuat toate demersurile necesare reușind să asigure în anul 2022 aprovizionarea cu :
► 12 căști de protecție pentru pompieri obținute în urma uni contract de sponsorizare;
► 90 de căști de protecție pentru pompieri achiziționate prin fonduri nerambursabile în cadrul proiectului Ro-Bg 415;
► 12 căști de protecție pentru pompieri distribuite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
► 96 de costume de protecție pentru pompieri distribuite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
► 60 de perechi de mănuși de protecție pentru pompieri distribuite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
În anul 2022, tehnica de comunicatii si informatica a fost asigurata intr-un procent de 72%, în creştere cu 8% faţă de anul 2021 şi acoperă necesarul de sisteme informatice pentru funcţionarea în bune condiţii a activităţilor inspectoratului.

Completarea deficitului a fost realizată prin achiziţionarea de echipamente în valoare de aproximativ 75000 lei atât din buget propriu cât şi prin fonduri nerambursabile (fonduri europene) şi anume:
● tehnică de calcul (16 echipamente);
● tehnică de comunicaţii radio TETRA (15 terminale);
● echipamente de reţea;
● surse de alimentare neîntreruptibile (25 buc);
În acest moment, resursele mobile destinate intervenţiilor în situaţii de urgenţă pot fi monitorizate pe hartă în timp real, ccea ce îmbunătăţeşte semnificativ luarea deciziilor la nivelul comenzii unităţii, aceasta datorându-se configurării echipamentelor de comunicaţii.

Pe parcursul anului 2022, strucutura de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a participat activ la relocarea inspectoratului la noul sediu, asigurând mutarea dispeceratului cât şi a tuturor serviciilor de voce – date, fără a afecta funcţionarea structurilor suport.
Activitatea a constat în:
● instalarea de antene radio;
● asigurare nod de comunicaţii;
● creare infrastructură de comunicaţii voce – date;
● mutarea sistemelor de control acces;
● instarea sistemelor de pază şi alarmare.
Asigură planificarea, organizarea şi executarea controalelor, verificarea reclamaţiilor şi petiţiilor, efectuarea cercetării administrative sau penale speciale, precum şi implementarea şi dezvoltarea sistemelor de control intern / managerial.

Scopul tuturor misiunilor de control a fost acela de a identifica bunele practici dar și punctele slabe, eventualele nereguli în vederea propunerii unor măsuri de optimizare a activității, de corectare și de remediere a aspectelor neconforme.
Pe timpul activităţilor de control s-a urmărit radiografierea cât mai precisă şi mai obiectivă a stării existente, eliminarea vulnerabilităţilor şi rezolvarea, pe cât posibil pe loc, a problemelor şi neajunsurilor în domeniul de activitate repartizat, iar pentru acele disfuncţionalităţi a căror rezolvare a necesitat timp mai îndelungat şi angrenarea unor resurse suplimentare, au fost stabilite măsuri de îndeplinit pentru structurile controlate.
Astfel, au fost executate 28 controale fiind constatate nereguli şi disfuncţionalităţi, iar pentru remediere au fost propuse și aprobate măsuri. Toate măsurile stabilite în vederea remedierii deficiențelor constatate, au reprezentat măsuri de ordin organizatoric.
Urmărirea implementării şi verificarea respectării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale şi a celor care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii şi al altor sisteme electronice.

Pe parcursul anului 2022, cu toate schimbările apărute, Unitatea a deținut toate acreditările și autorizările necesare pentru securitatea și protecția documentelor cu caracter clasificat sau neclasificat gestionate și vehiculate.
Deasemenea acreditările și autorizările au fost deținute de întregul personal.
Organizarea şi îndrumarea activităţii de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor clasificate şi neclasificate

În anul 2022 în cadrul structurii secretariat au fost înregistrare un numar de peste 16900 documente, repartizate pe clase de secretizare compartimentelor și subunităților unității.

Pentru mediatizarea evenimentelor şi a activităţilor specifice intervenţiilor, în 2022 au fost publicate 392 de materiale în presa scrisă şi 625 în presa on-line, 143 de materiale prin posturile locale de radio şi 53 de materiale la posturi TV locale și naționale.

În ceea ce privește liberul acces la informaţiile de interes public, structura a înregistrat peste 400 solicitări, toate fiind soluționate în termen legal.

Ca urmare a promovării activitățiilor specifice pe pagina oficială de Facebook a instituției se poate menționa că aproximativ 26000 de utilizatori urmăresc cu interes postările care privesc activitatea pompierilor militari călărăşeni.

Asigurarea funcţiilor de sprijin şi a secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a realizat în condiţii optime prin cooperarea pentru acordarea primului ajutor în faza prespitalicească, pentru inundaţii, pentru poluări, accidente chimice, urgenţe radiologice şi accidente nucleare.

Îndeplinirea misiunilor din competenţa structurile Inspectoratului în condiţii foarte bune datorită colaborării atât între ele cât și cu celelalte structuri ale IGSU, ale Ministerului Afacerilor Interne și ale altor Ministere.

Pentru asigurarea unui management eficient al situaţiilor de urgenţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi este parte într-un număr de 28 de planuri comune de intervenţie, de cooperare, protocoale.

În acest sens doresc să adresez Mulțumiri către toate instituțiile cu care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi a cooperat pe parcursul anului.

Asistență persoane – peste 7400 – (6800 adulți & 600 copii).

Salvări bunuri – peste 52 mil. lei.

Salvări animale – peste 250 – animale mici și mari.

Reducerea deficitului de personal.

Îmbunătățirea timpilor de reacție sub timpul stabilt ca indicator de către IGSU.

Menținerea la un foarte bun nivel de relaționare cu toți partenerii instituționali.

Creștere gradului de înzestrare cu echipamente de protecție, mijloace de intervenție și comunicare.

Îmbunătățirea condițiilor de muncă a personalului prin investițiile în clădirile din patrimoniu și în obiectele de inventar:

► Echipamente individuale de protecție:
◦ 12 căști de protecție pentru pompieri obținute în urma uni contract de sponsorizare;
◦ 90 de căști de protecție pentru pompieri achiziționate prin fonduri nerambursabile în cadrul proiectului Ro-Bg 415;

► Demararea lucrărilor în proiectul cu banca mondială;

► Reparații clădiri:▪ Lucrări de zugrăveală și reparații curente la sediul actual în valoare de 20000 lei; ▪ Lucrări de zugrăveală și reparații curente la sediul actual în valoare de 20000 lei; ▪ Lucrări de zugrăveală și reparații la grupul sanitar exterior în valoare de 20.000 lei; ▪ Finalizare recompartimentare și tavane pentru dormitoare în valoare de 10.000 lei; ▪ Reparației instalație de alimentare cu apă în valoare de 3000 lei; ▪ Reparații demisol magazii în valoare de 10000 lei; ▪ Schimabre copruri de iluminat în valoare de 1000 lei; ▪ Lucrări de zugrăveală interioară în valoare de 9000 lei; ▪ Reparații la sobele de teracotă în valoare de 2000 lei; ▪ Reparații la instalația electrică în valoare de 5000 lei; ▪ Schimbare uși interioare în valoare de 8000 lei; ▪ Reparare acoperiș în valoare de aproximativ 10.000 lei (lucrare efectuată parțial cu temrne de finalizare 2023); ▪ Confecționat și instalat ferestre din PVC în valoare de aproximativ 18.000 lei ▪ Coborâre tavane, zugrăveli, schimbare corpuri de iluminat și aplicare vopsea lavabilă în valoare de aproximativ 10.000 lei.

► Articole cazarmament:
◦ 98 de saltele;
◦ 65 de paturi simple;
◦ 6 paturi suprapuse.

► Echipamente IT:
◦ tehnică de calcul (16 echipamente);
◦ tehnică de comunicaţii radio TETRA (15 terminale);
◦ echipamente de reţea;
◦ surse de alimentare neîntreruptibile (25 buc);
Obiective strategice:
► Completarea deficitului de personal;

► Primire/Repartizare autospeciale, mijloace și echipamente noi;

► Gestionarea profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgentă;

► Consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire prin îndrumarea si controlul autorităţilor administraliei publice locale, intituţiilor şi operatorilor economici privind îndeplinirea atribuţiilor;

► Menținerea încrederii în instituție, prin modul profesionist şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu strictele a drepturilor omului si a libertăţilor acestuia;

► Continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului;

Obiective specifice:
► Modernizare construcții subunități – Garda de Intervenție Budești;

► Inființare subunități noi: Puncte de Lucru la Grădiștea și Vlad Țepeș;

► Demarare discuții pentru un punct de lucru al Gărzii de Intervenție Budești la Fundeni;

► Demarare discuții pentru preluare teren în vederea construirii unei clădiri – garaj și arhivă;

Continue Reading
La Top