URMĂREȘTE-NE

BREAKING NEWS

A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL ȘI S-A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR PENTRU PROIECTUL PROMENADA

La sediul Primăriei Municipiului Călărași a fost semnat, în urmă cu câteva minute, contractul privind predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru Proiectul ”Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în Regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra”, cunoscut sub numele de „Promenada”.

Proiectul a fost depus de Consiliul Județean Călărași, în parteneriat cu Primăria Călărași și Primăria Silistra și este finanțat în cadrul Programului Operațional Interreg V-a, Axa prioritară 1 ”O regiune bine conectată”, Obiectiv Specific 1.1 ”Îmbunătățirea siguranței transportului pe căile navigabile fluviale și maritime”.

Finantare:

Programul INTERREG V – A Romania-Bulgaria 2014-2020

Durata de implementare:

29 martie 2019 – 31 decembrie 2023 – durata maxima prevazuta de Ghidul de finantare;

Parteneri:

• lider proiect: Consiliul Judetean Calarasi

• parteneri: Primaria Municipiului Calarasi si Municipalitatea Silistra, Bulgaria

Valoarea totală a proiectului: 10,62 milioane Euro

Bugetul proiectului distribuit pe parteneri:

Primăria Municipiului Călăraşi: 7,5 mil Euro

Municipalitatea Silistra: aproxim. 2,17 mil Euro

Consiliul Judeţean Călăraşi: aproxim. 0,95 mil Euro

Cofinanţarea din partea PMC: 2% din valoarea eligibilă a proiectului + cheltuieli neeligibile (diverse şi neprevăzute + altele care pot apărea în timpul implementării)

Activităţile proiectului:

– Consiliul Judetean Calarasi: achizitie servicii proiectare + realizare documentatie tehnica la stadiul PT + achizitie nave transport persoane + promovarea proiectului + managementul proiectului, in calitate de lider;

– Primaria Mun Calarasi: achizitia constructorului + executia lucrarilor de constructii (consolidare mal + construire gara fluviala + racordare la retele utilitati) + achizitionare mobilier urban;

– Municipalitatea Silistra: executie lucrari pe malul Dunarii pentru acostarea navelor + achizitionare nave de transport persoane.

Investitie

Data semnării contractului de lucrări: 03.11.2021

Data predării amplasamentului şi a emiterii ordinului de începere a lucrărilor: astăzi – 15.12.2021;

Durata contractului execuţie lucrări: 24 de luni execuţie şi 60 de luni garanţie (total 84 de luni)

Firma antreprenor: SC CORAL SRL cu subcontractare în procent de 14% către SC TELPRON COMEX SRL

Valoare contract: 27.463.024,01 lei inclusiv TVA ( aproximativ 5,5 mil Euro);

Lucrările de construcţii constau în:

• Apărare de mai tip taluz înclinat pe malul braţului Borcea

• Întărire prin taluz până la cota terenului natural a zonei de tranziţie dintre cursul principal al bratului Borcea si malul lacului Jirlau

• Aparare de mal tip semi-taluzat pe malul adiacent al lacului jirlau

• Cladire cu destinatia de gara fluviala cu dimensiunile de 9m x 36,5m

Alte amenajari exterioare de natura peisagistica si pentru asigurarea utilitatilor (retele de apa potabila si canalizare, instalatii electrice, alee pietonala).

Continue Reading
La Top