URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

630 DE CĂLĂRĂȘENI DE ETNIE ROMĂ, BENEFICIARII UNUI PROIECT IMPLEMENTAT ÎN TREI LOCALITĂȚI

630 de călărășeni de etnie romă vor beneficia de servicii de educație, medicale și sociale printr-un proiect implementat în 3 localități din județ.

Proiectul este finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și abilitarea a 630 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 20 de luni, prin servicii de educație, de sănătate și de ocupări adecvate a nevoilor acestora, printr-o asistență socială proactivă, prin abilitarea și împuternicirea tinerilor și femeilor și prin conștientizarea comunității privind non-discriminarea populației de etnie romă.

Proiectul se implementează în comunele Mânăstirea, Chirnogi și Șoldanu, comunități în care nevoile principale identificate sunt prevenirea abandonului școlar timpuriu, asigurarea accesului tinerilor la locuri de muncă decente și sprijinirea sănătății populației.

Parteneriatul este constituit din UAT Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași, care asigură managementul tehnic și financiar al proiectului și Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO), care asigură susținere în activitatea de educație, respectiv pe cea de abilitarea și imputernicire a femeilor, tinerilor și populației de etnie romă.

Din cele 630 de persoane de etnie romă 240 dintre acestea sunt copii de vârstă preșcolară și din învățământ primar.

Continue Reading
La Top